Råd om poesi ur Poeten Salvadors erfarenheter

Skalla-Grim ser mot framtiden

Poeten Salvador skriver och ger råd om poesi

Några råd om poesi

Jag har publicerat dikter på nätet sedan 2015, och har därför samlat en del erfarenhet. Eftersom skrivandet är besvärligt ibland, så söker vi råd om poesi. Jag har samlat några fakta om att skriva.

Vad är skrivande?

Vi klagar ofta på vår situation, men har i alla fall vår existens garanterad. Liv vill utvecklas, och terapi är ett medel till framsteg. Därför kan vi börja med terapeutiska resultat, men dessa är smutsiga. Därför är skrivandet en metod att rena insikter. och samtidigt göra dem mer estetiskt tilltalande.

Råd om poesi och skönhet

Måste en dikt vara just vacker? ifall vi jämföra en dikt med en människa så finns vissa riktlinjer. Vid första mötet bedömer vi vänlighet och status. Att vara vänlig är att visa kärlek, och kärleken är söt. En synonym till söt är vacker. Därför attraheras publiken av en vers som är vacker.

Råd om metod att skriva

Eftersom det vi gör av vana är närmast automatiskt, så är det en fördel att göra skrivandet till vana. En sådan består av en signal som gör att vi beter oss på ett visst vis för att få en belöning. Vi väljer alltså något (enkelt) som visar att det är dags att inleda arbetet med papper och penna. Därefter skriver vi. För att fullständiga bör vi också reda ut vilka belöningar skrivandet ska ge.

Jag skriver med en kopp vanligt kaffe bredvid mig och kollegieblocket i knä för att signalera att jag ska skriva. Sedan arbetar jag, och belöningen blir att jag öppnat de känslor som varit låsta i bröstet.

Hur motiverar jag mig att skriva?

Ifall vi är motiverade, så är arbetet med papper och penna lättare. Vi får motivation genom att svara på frågan varför, det vill säga att vi utreder orsakerna till och målet med vårt intresse. Skrivandet kan liknas vid en bil med två motorer, en bak och en fram. Då skjuter alltså orsakerna på bakifrån medan målet drar framifrån.

När avslutar jag texten

Eftersom det finns många sätt att gestalta en idé räcker det att uttrycka vad vi vill säga. Det är onödigt att peta för mycket i något som egentligen fungerar. Det är också onödigt att grubbla över om texten är bra. Smaken är olika hos varje läsare, så vad som är bra för den ene är dåligt för den andre. Därför är det rimligare att skriva tills vi upplever att texten är färdig. Det är ju texten när författaren är tom.

Allmänt råd om poesi

Lärare i skrivandets konst brukar säga att vi ska läsa och skriva mycket. När vi andas tar vi in och ger ut. Därför kan skapandet kallas generaliserad andning, och motorn är idoghet. En god egenskap. Om vi läser om de kända kompositörerna, så ser vi att de skapade oerhört mycket. Då blev några i massan lyckade mästerverk. Sannolikheten för att ett verk ska vara lyckat ökar om vi producerar mycket. Bland allt vi skapar finns åtminstone något av hög klass, så ett råd om poesi är att skapa flödigt.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver råd om poesi