Tankar om poesi ur Poeten Salvadors praktiska arbete

Skalla-Grim ser mot framtiden

Poetens tankar om poesi kommer ur erfarenheterna av det egna arbetet

Artikel

En poet tänker

Frågor och svar om några pusselbitar

Fråga

Bildspråk räknas som viktigt i poesin, men varför? Vilken är egentligen den poetiska bildens uppgift i dikten?

Svar

Eftersom vi alltid omskapar våra jag undersöker artikeln hur vi bygger upp oss själva. Ett skapande av oss börjar med en kroppsupplevelse. Kroppen är sammansatt av mindre helheter, men vi kan också se den som ett sinnesorgan där ögat och synen är de viktigaste delarna. Bilden i en dikt skapar en inre bild i oss, och vi får alltså en kroppsupplevelse som kan starta omdaningen av oss. Diktens bild är därför ett frö för tillväxt och utveckling

Fråga

Tankar om poesi kan utgå från en speciell typ av dikt. Haiku är en versform med ursprung i Japan. Målet med den är rent estetiskt men också att ge läsaren en aha-upplevelse. Hur kan vi skapa en sådan?

Svar

En aha-upplevelse kan uppstå ifall vi försöker lösa en paradox, en skenbar motsägelse. Den kan vara sammanställd av ett par av motsatser, exempelvis svart och vitt. Om paradoxens båda delar vilar i samma plan kan vi inte förstå den, men om vi istället lägger delarna i olika plan kan vi bearbeta gåtan. De båda delarna isoleras först och sammanförs sedan till en helhet. Vi kan således förstå det obegripliga då. Med andra ord kan vi alltså se vithet i det svarta

Fråga

En tecknad figurs kontur bestämmer konturens form. Konturen är en gräns och vi kan därför tänka att gränser bestämmer formen. En dikt har form. Betyder det att poeten måste begränsa sig?

Svar

Att vara fri är att vara utan gränser. Ifall vi är helt fria så är hela världsalltet vårt arbetsfält, och vi måste således ta ansvar för varje liten detalj i universum. Därför är det nödvändigt att vi har gränser, ofriheter, för att fungera praktiskt. Poeten har alltså en ram, och innanför ramen kan hen verka fritt.

Fråga

Ett medium är något som finns mellan. Dikten finns mellan läsaren och diktaren, så både den som läser och den som skriver påverkar verket, men vem har egentligen tolkningsföreträde?

Svar

Människan använder symboler. Eftersom symbolen packas med tankar och känslor, vårt medvetande, är den en bild av världen och oss. Symbolen har en objektiv och en subjektiv sida, den betyder något för alla men har samtidigt personlig innebörd. Dikten är en symbol, och både läsaren och skrivaren lägger personlig mening i den. Det finns också en objektiv mening. Tankar om poesi kan därför leda till påståendet att poesins storhet består i att alla olika parter ser sin egen personliga mening med den.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver tankar om poesi