Äkta kultur undersöks av Poeten Salvador

Skalla-Grim ser mot framtiden

Om en äkta kultur

Artikel

Vi vill säkert ha en äkta kultur, men eftersom vi samtidigt har brister, så är vår önskan svår att uppfylla. Vi är egentligen inte de vi tror att vi är,utan rids av starka omedvetna impulser. De härstammar från barndomen och uppväxten och är därför primitiva och outvecklade.

Vad är äkta kultur?

En äkta person är likadan omedvetet som hen presenterar sig medvetet, så medvetandet är alltså homogent. Ifall kulturen och de underliggande osynliga målen och medvetna målen för den stämmer överens så kallar vi den äkta.

Hinder för en äkta kultur

Sjukdom innebär att vi anpassar oss illa till verkligheten, sår vi ser inte klart vilka vi egentligen är, och det uppstår en skillnad mellan sanningen och vår tro om oss. Avvikelse mellan verkligheten och vår tro är själva definitionen på den kultur vi inte vill ha.

Psykologi

Psykologi upplevs ibland som farlig av den som mest behöver hjälp av den. Den tränade psykologen kan ju upptäcka en dold och obehaglig sanning om oss. Vi hoppas i alla fall att människor med behov tar hjälpen till sig. Då skulle vi kunna undvika många orationella strävanden.

Exempel på impulser som hindrar

Ifall impulserna är oönskade så försöker vi skydda oss mot dem. Ett sätt att skydda sig är att vara raka motsatsen till det som omedvetet bubblar upp i oss. En del människor är således mycket prydliga och renliga. Framtoningen är mycket tydlig och därför är det lätt att avslöja det falska i hur de visar sig för omgivningen. Personerna gömmer alltså en önskan om att smutsa ner sig eller till och med att kladda med sin avföring.

En andra aspekt

Vi kan också försvara oss mot impulsen att kladda med avföringen genom språket och således utveckla ett mästerskap i att “prata skit”. Språket pekar ut andra utanför och påstår att det är de som har impulsen.

En tredje aspekt

Vi kan också använda symboler för att försvara oss. Speciellt tydligt är färgen brunt en symbol för avföring. För att hantera det inre kan vi använda färgen flitigt eller istället undvika den helt. En person kan därför alltid gå klädd i brunt eller aldrig göra det.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Äkta kultur