Kategoriarkiv: Nirvana

Nirvana – Kulturgryning 15

Om Nirvana och kultur


 

Innehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Ett stänk av evighet—

>Bengt Tomas målar

—Akvarell “Vecka 5”—

Salvador diktar:

—Att Se Nirvana—


 

Skalla-Grim skriver

Ett stänk av evighet

Ondska är samma sak .som lidande. Lidande uppstår när någon något värderas som oönskat. Lidande uppstår när man tvingas utstå det man inte vill uppleva, det yttrar sig i plågsamma tankar,obehagliga känslor. Ett evigt konstverk innehåller en punkt fri från lidande.

Vad är ondska?

Ett bra förslag på definition på ondska är onödigt lidande. Man kan hävda att all plåga är onödig och att ondska och lidande därför är samma sak.

Vad är lidande?

Lidandet uppstår när man tvingas utstå det man inte ha kontakt med, det yttrar sig också i ogynnsamma tankar, negativa känslor och en oharmonisk kropp. Det plågsamma uppstår när man värderar det som sker.

Frihet från lidande

Ett tillstånd utan lidande och ondska kallas Nirvana. Nirvana är också en plats eftersom man måste vara fri från lidande på en viss speciell geografisk ort.

Vad är Nirvana?

Det är evigt, och det eviga förändras inte. Det måste vara stilla. Det finns mitt i den förgängliga tillvaron och fungerar som ett centrum för rörelsen och förändringen runt omkring.

Nirvana och kulturen

Vissa konstverk sägs vara eviga. Dessa innehåller också en evighet, en stilla punkt, ett område som alltid bevaras intakt. Ett konstverk skapas materiellt en gång för alla, det som är orörligt är verkets medvetandeinnehåll.

Kulturens mål

Ett konstverk bör innehålla ett stänk av evighet, men också områden som förändras i medvetandet. Det stilla är en modell för det föränderliga, det finns något att se upp till i den förgängliga tillvaron.

Ett evigt verk

Det eviga är oföränderligt, stilla. Ett konstverk som är evigt måste därför innehålla en stilla punkt. Omkring denna som nav skapas rörelsen i det övriga verket.


Bengt Tomas målar

 

Akvarell “Vecka 5”


 

Hittar du Nirvana?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Att Se Nirvana

.

Först vill jag finna,
vinna,
se genom fönstret
det eviga mönstret.
Så vill jag måla
det funna,
tåla
att färger är tunna
och med penslarna pilla
en punkt som är stilla.
Med stillheten smyckad
kanske bilden är lyckad.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador!