Kategoriarkiv: Filosofi

Schrödingers katt – Kulturgryning 18

Skenparadox i fysikenInnehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Schrödingers kisse—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Vecka 8”—

Salvador diktar:

—Omvänt spel—


 

Skalla-Grim skriver

Schrödingers kisse

Den moderna fysiken anses ge svårigheter att förstå världen. Problemet med Schrödingers katt är berömt, men det visar sig vara ett skenproblem som uppkommer ur bristande filosofisk insikt.

Problemet i fysiken

Schrödinger tänkte sig en katt i en bur,katten löper risk att förgiftas, den har 50% chans att överleva, 50 % risk att dö. Då konstaterar fysiken att katten enligt matematiken är både levande och död. När man sedan öppnar buren kan man konstatera att katten antingen lever eller är död. Problemet är att få ihop detta,att ett både och övergår i antingen eller.

Lösningen

Katten har en sannolikhet att leva i sin bur, en att vara död. Sannlikhet mäter hur ofta en fantasi förverkligas. När katten är osedd i sin bur är dess tillstånd en fantasi för betraktaren, den kan vara både levande och död. När man sedan öppnar buren och ser efter så är kattens tillstånd fakta, verklighet. Både och är fantasi, antingen eller är verklighet,och i fysiken måste man skilja mellan dem.

Fysikerna

Att problem uppstår måste skyllas på fysikernas oförmåga att skilja på fantasi och verklighet. Kattparadoxen är ett skenproblem.

Andra grupper

Att blanda ihop fantasi och verklighet är vanligt, man hittar det på andra platser än i fysiken. Näringslivets toppar brukar kalla sig verklighetens människor som om industrin skulle vara särskilt verklig, men betraktar man vd:arnas orimliga krav på bonusar så ser man att de egentligen lever i fantasierna om sin egen storhet.

Konstnärer

Konstnärer anklagas ofta för att leva i fantasin. I själva verket är de klarsynta och ser verkligheten tydligt, ofta tidigare än andra. De är stigfinnare och tar emot medvetandet när det höjer sig ur det omedvetna skiktet.

Kulturen

Tillvaron är allt som finns. Den delas in i fantasi, dröm och verklighet. Fantasi handlar om möjligheter, dröm om önskningar och verklighet om fakta. Konsten ska undersöka hela tillvaron och gärna illustrera den världsbild som fysiken ger.


Bengt Tomas målar

Akvarell “Vecka 8”


Akvarell vecka 8

Var är katten?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Omvänt spel

.

En poet i fantasin
drickande sitt vin,
fysikern i verkligheten
penetrerar svårigheten.
Det normala.
Men omvänt ofta spelas spelet
när det stora tankefelet
blir för uppenbart.
I fysiken grubblare
i fantasin,
i lyriken snubblare
i vår verklighet.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se