Kategoriarkiv: Psykologi

Fantasin – Kulturgryning 39

Banner för rubrik

Vägen till utveckling

Fantasin spänner drivfjädern

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Att spänna drivfjädern •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Från Början 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Var som barnen! •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Att spänna drivfjädern


Gult prydnadsfält

Verkligheten är samlingen av alla fakta, det finns bara en enda stor sammanhängande samling. Ändå lever varje varelse i sin egen verklighet, vi känner ju bara till ett begränsat personligt urval av fakta. Men verkligheten är överskattad. Det är fantasin som driver fram utveckling.

Vetande och tro

Att veta är att konstatera faktum, bli medveten om vad som är fallet. Det görs med kropp, psyke eller ande. Sinnena, känslorna, tankarna och intuitionen är våra verktyg. Att uppfatta fakta helt säkert är att veta, att gissa att fakta råder är att tro. För att skapa tro använder man fantasi och dröm.

Varandras föräldrar

Fantasier och drömmar är inbäddade i verkligheten, det är ju ett faktum att de finns. Utifrån ett givet faktum kan man fantisera och drömma. Vetande föder tro. Utifrån fantasier och drömmar kan man skapa en hypotes och upptäcka verkligheten. Tro föder vetande.

Fantasin

Fantasin är samlingen av alla möjligheter. Varje fantasi har en möjlighet, en potential. Där det finns olika fantasier uppstår potentialskillnad. Ett annat namn på potentialskillnad är spänning, så drivfjädern spänns upp. När fjädern släpps fri och verkar uppstår en drift i medvetandet. I den skapade medvetandeströmmen bildas överskott och underskott, behovens byggstenar. För att tillfredsställa behoven blir vi aktiva och förändrar både oss själva och omgivningen.
   Fakta skapar en statisk värld. Det är fantasin som leder till utveckling.

Kulturen

Människor som sysslar professionellt med vetenskap, speciellt naturvetenskapens grenar, anses ofta koncentrera sig på rena fakta. Konstnärer och författare kan ses som deras raka motsatser, kulturutövare anses mera uttrycka sina fantasier.
   Konstnärliga verk visar mer på möjligheter än ställer upp fakta i tabeller. Genom konstnärernas arbeten spänns drivfjädern i samhällets utvecklingsmekanism. Kulturen är en plogbill, och nödvändig i ett samhälle som vill göra framsteg.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Från Början 2”

Akvarell Från Början 2


I konsten bearbetar fantasin verklighetenTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Var som barnen!

Förbli
med fantasi
som barnen.
Fånga fisken med ett tjut
i garnen
lagda ut.
Fånga största fisken!
Risken
minimal
att den är hal
och flyr ur noten.
Förbli
med fantasi
är själva boten
mot det trista,
det vi ville mista.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador tittar ut ur fantasin