Kategoriarkiv: Politik

Miljöpartiet i samtiden – Kulturgryning 83

Banner för rubrik

Ny tid – ny politik

Illustration av miljöpartiet

Miljöpartiet förnyade svensk politik, men nu har man börjat gå baklänges in i det gamla.

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om politik •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Nu 5″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Grönt misstag •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör

• Om politik •

Av A-pressens stadiga hus finns bara sågspån kvar idag, och av den en gång så stolta och prunkande kooperationen återstår bara spillror. Företeelser som styrs av socialdemokratiskt ekonomiskt tänkande tycks ha en tendens att läggas ner när tankarna möter verkligheten.

När socialdemokratin dessutom är så starkt och intimt förknippad med skapandet av de många miljöproblemen och byggandet av ett samhälle i betong är det underligt att miljöpartiet till varje pris vill liera sig med dem.

Politikens struktur

Traditionellt indelas den politiska sfären i krafter till höger och till vänster. Med miljöpartiets inträde i det offentliga samhället skapades en ny domän, ett nytt politiskt plan ovanför den gamla nivån med åsikter till höger och till vänster. En äkta miljöpartist kan se åt både höger och vänster från avstånd.

Miljöpartiet gör fel

Miljöpartiet kallas de gröna, och de gröna har valt att gå i koalition med vänstern. Partiet agerar i det gamla planet med strider mellan höger och vänster, trots att man redan befinner sig ovanför det, och agerandet leder till att man helt enkelt inte utnyttjar sina resurser och tillgångar.

Enligt opinionsundersökningar befinner sig partiet i kris med vikande antal som stöder det.. Kanske är det dags för de gröna att gå tillbaks till rötterna och utnyttja vad man en gång vunnit, så man till varje pris inte ska se åt vänster, utan ha frihet att röra huvudet i flera riktningar.

Politikens framtid

Praktisk konstnärlig kunskap säger att det krävs ett udda antal objekt för att kunna skapa balans. Politiken har tydligen bara två plan, höger – vänster och det gröna, så det är inte möjligt att uppnå balans i det politiska livet. Det behövs ytterligare ett politiskt plan. Kan detta politiska plan skapas av av de gamla partierna utan att någon ny politisk kraft gör entré på åsiktsarenan?
Uppåtpil
Bengt Tomas målar


Rubrikmarkör

• Akvarell “Nu 5” •

Akvarell Nu 5


Är ett konstverk en bild av samtiden?
Uppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör

• Grönt misstag •

Åt väljarstödet
hörs de stöna,
miljöpartiet de gröna,
men ödet
kan bero
på att nederlaget gjuts
när partiets tro
förskjuts
från det vunna
till det försvunna.
Varför inte rikta färden
mot den nya världen?


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador undersöker miljöpartiets verk

Några rader om mig