Kategoriarkiv: Biologi

Statusföremål – Kulturgryning 35

Banner för rubrik

Status – en jakt på sex

Statusföremål markerar positionen i hierarkin

Bild på statusföremål

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Om status •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “CAaD 1″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Våldsam jakt •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Om status


Gult prydnadsfält

Människan drivs av att samla status. Hennes jakt på statusföremål som visar ägarens stora värde blir lätt absurd, men verkligheten går inte att undvika. Vi är alla biologiskt programmerade att söka status. För fredens sak måste vi bli kulturvarelser och fjärma oss från den biologiska driften.

Vad är status?

Människor organiserar sig i hierarkier. Den biologiska driften får oss att sträva efter hög position i maktpyramiden. Status är ett mått på hur högt upp i hierarkin vi finns.

Statusföremål

Värdefulla föremål är bara tillgängliga för för ett fåtal. Enbart de högsta i samhället kan äga dem. De markerar status.

Moderna tider

Sport exemplifierar statusprocessen. Tennis var länge bara möjligt att spela för det rikaste fåtalet. När den blev en allemanssport växte golfen. Men golf är tillgängligt för allt fler. Vilken blir nästa statusidrott? Segling i stora båtar?
   Sällsynthet är den egenskap som bygger status.

Statusens mål

De som befinner sig högst i hierarkin får flest möjligheter att para sig . Statusjakt är en jakt på tillfällen till sex. Grannens dyra bil är alltså ett försök att framstå som flockens ledare och att inmponera på det andra könet.

Statusens yttringar

Hög status markeras med ett stort revir , ett stort ägande. Människan strider i kampen om revir.

Våld

Stora statusskillnader mellan medborgarna definierar ett ojämlikt samhälle Eftersom vi strider om revir blir ett samhälle med stora statusskillnader våldsamt.

Fred

   Vägen till fred går genom att genomskåda mekanismen hos våra statusföremål, och fjärma oss från de biologiska drifterna och bli kulturvarelser.

Ett statusföremål
Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “CAaD 1”

Akvarell CAaD 1


Konstverk fungerar alltför ofta som statusföremål. Hur många konstsamlare är konstintresserade?Till Galleri Bengt TomasTill bildarkiv

Uppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Våldsam jakt

Jakt
på makt
och mycket guld
är skuld
till svåra strider.
Ville se de tider
då kulturen vinner
över biologin,
den maskin
i krigets mitt
som skapar hat och split.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.se

Uppåtpil


Poeten Salvador utan statusföremål