Chans att vrida på dikter inlevda i Gunnar Ekelöf

Dikter i Ekelöfs anda att av Poeten Salvador att vrida på

Se Gunnar och dig själv när du vill vrida på dikter i Ekelöfs anda

Dikterna börjar publiceras 4 februari 2021

1 Under solen

Dikten under solen utspelar sig i ett strandlandskap och innehåller därför både solen och vågorna. Versen vill leva sig in i förebilden Gunnar Ekelöf

2 Baklänges

Livets vägar är ofta både krokiga och smala. Dikten Baklänges är en bild av vår marsch genom tillvaron och målar därför motsättningar mellan känslor

3 Varje våg

Dikten Varje våg uttrycker förtvivlan, och eftersom känslor flödar använder Poeten Salvador vattnet som motiv i dikten Varje våg. Versen är också uppläst

4 Varje bokstav

Poeten och administratören ser vi ofta som varandras direkta motsatser. Ändå bakar dikten Varje bokstav ihop de båda kategorierna i en enda svällande deg

Illustration av Gunnsr Ekelöfs dikter

5 Dölja skuggorna

Ångest driver oss ofta till att arbeta utan paus bara för att hålla den obekväma känslan på armlängds avstånd, och dikten Dölja skuggorna visar att obehagets källa dessutom kan vara omedveten

6 Resan

Gunnar Ekelöf är en av den svenska poesins mest kända namn. Dikten Resan är skriven i hans anda, och versen är dessutom inläst på ljudspelare

7 Andningens musik

Dikten Andningens musik rör sig genom olika landskap av sinnesupplevelser och använder bilder av både ljusets och ljudets sensationer

8 Tung penna

Att vardagen och speciellt skapandet kan göra motstånd mot den som själv försöker framställa konstnärliga alster är känt. Dikten Tung penna tittar därför på de aviga sidorna av skapande

9 Ingenjören

Dikten ingenjören visar på kontrasten mellan humanism och vetenskaplig teknik, men är också Poeten Salvadors försök att leva sig in i förebilden Gunnar Ekelöf

Illustration av dikter

10 Stormig dikt

Ifall varje vind och storm har sitt ursprung i stillhet är en fråga som drivit fram versen Stormig dikt, men den vill även likna Gunnar Ekelöfs sätt att tänka

11 Brevinkast

Kommunikation är egentligen en säker väg till förståelse, men i dikten Brevinkast blir ett brev skrivet på gammaldags sätt på papper orsak till oro och olycka

12 Fråga mig

Dikten Fråga mig undersöker ifall det bästa svaret på våra undringar och undersökningar helt enkelt är att tiga och hålla tyst

13 Slagregnet

Fenomen i naturen är ofta symboler i poetiska verser, och i dikten Slagregnet målar Poeten Salvador upp en bild där himlens skyar öppnar sig

14 Stillhet

Att vara ett nav och inte röra sig skapar rörelse i omgivningen, och dikten Stillhet frågar därför vilken källan är till det stillastående tillståndet

15 Handen skriver

När poeter skriver om skrivande kan resultatet bli lustigt och svårt att tolka, precis som när Poeten Salvador i dikten Handen skriver trasslar in sig i sin penna

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna