Stormig dikt är en vers i både klassisk och modern stil

Dikten i Gunnar Ekelöfs anda

Ekelöf bränner löv 10

Stormig dikt

Dikten
spänner upp världen
som ett andetag
spänner upp
alla orkaner.
Varje ord andas eld,
varje bokstav
är ett fallande berg
och hade jag bara ett papper
så lät jag bli att skriva.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*

Några ord om dikten Stormig dikt

Diktens förebild, den kände poeten Gunnar Ekelöf, levde inte alltid i stiltje och titel på dikten Stormig dikt avslöjar målet att leva sig in i förebilden

Några ord om Gunnar Ekelöf

Eftersom Gunnar Ekelöf ofta bar basker på fotografier är det lätt att peka ut honom som poet. Han var också vanlig författare och översatte dessutom. Ekelöf räknas som en av de stora i svensk lyrik.

Barndom

Han föddes i Stockholm, och fadern hade varit fondmäklare medan modern var av adligt ursprung. Familjen var förmögen. Tyvärr fick fadern syfilis med psykiska problem som följd, och han avled när Ekelöf bara var nio år gammal.

Ungdom

Ungdomsåren var också röriga. Ekelöf far till London efter att ha tagit studentexamen. Han var intresserad av det orientaliska och läste sådana språk i England. Fast han ville åka till Indien blev resan aldrig av. Istället studerade han i första hand persiska och sanskrit i Uppsala.

Myndig

Efter sin myndighet levde han på avkastningen av faderns efterlämnade förmögenhet, och reste till Frankrike där han kom i kontakt med den moderna litteraturen, men också med ny musik och konst. Vid Kreugerkraschen 1932 förlorade han en stor del av sin förmögenhet.

Han skriver

Han debuterade i bokform med diktsamlingen “Sent på jorden” utgiven av Spektrum, hans dikter var influerade av den aktuella surrealismen men fick ändå starkt negativ kritik. Flera diktsamlingar följde, men Ekelöf tog senare avstånd från dem.

Han finner sin publik

Diktsamlingen “Färjesånger” räknar många som ett av den svenska lyrikens viktigaste verk. Därför är det begripligt att Ekelöf bröt igenom med sin samling. I senare böcker utvecklade han också samhällskritik, ibland hänger han sig åt det absurda eller drar ut alltför trånga språkgränser.. Till slut i sin skrivargärning återvänder han till sitt intresse för Orienten.

Han uppmärksammades

Gunnar Ekelöf fick det eftersträvansvärda Frödingpriset, och invaldes så småningom i svenska akademien. Inte bara priser och titlar har gett avtryck, utan också hans skrifter. De har inspirerat flera berömda poeter, också utländska. Eftersom han i viss mån tog avstånd från samhället är det kanske märkligt att hans avtryck är så stort.

Slutet

Efter ett privatliv med tre äktenskap och en dotter når livsresan till slut sin ände i Sigtuna i mars 1968.

Text om PROJEKTET Moderna klassiker som dikten ingår i

Till Wikipedia om Gunnar Ekelöf

Salvador diktar Stormig dikt