Dikten Dikt för diktare av Poeten Salvador

Du växlar motiv
mellan stad och land
och tar så ibland
ett kliv
som drar slöjorna av
det som döljs,
så vägarna följs
mot kärlekens hav.
Ville du bara
skriva din sång
belönas du snällt varje gång
och skapar din trofasta skara.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna