Dikten Minnesbild av Poeten Salvador

Tankarna drev
det du skrev,
många filosofiska teser
som reser
viljans låga
och får oss att våga
tåga
i rus
mot framtidens ljus.
Från alla oss
som läser
romaner och pjäser:
Tack, för du tände ett bloss!

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador
-Liten Poetik-

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna