Hågkomster

Banner för rubrik

Dikter jag minns

Hågkomster är en sammanställning av dikter på vägen mot målet att kalla mig poet

Skalla-Grim skriver

En diktsamling

* Välj och klicka


Gul prydnad i Hågkomster

Hågkomster dikt 1
 Sommarhjärta


Hågkomster dikt 2
 Spegel


Hågkomster dikt 3
 Kyrkklockan


Hågkomster dikt 4
 Min son


Hågkomster dikt 5
 Tillvaron


Röd prydnad i Hågkomster

Hågkomster dikt 6
 Konsten


Hågkomster dikt 7
 Småstadskung


Hågkomster dikt 8
 Poeten Birger Franzén


Hågkomster dikt 9
 Vardagssonett


Hågkomster dikt 10
 Nils Johan Einar Fröding


Gul prydnad i Hågkomster


Om Hågkomster

Det fanns en tid då jag skrev dikter men inte hade blivit Poeten Salvador. När jag döpte om mig rensade jag mitt lager av dikter och kastade det mesta. De tio dikterna i Hågkomst sparade jag som minne.

Jag

Jag är omodern (eller så har modet svängt så jag är modern igen), för jag tycker om rimmade verser och tycker att en poet ska kunna rimma, det tillhör hantverkskunnnandet, men man behöver inte använda rim i sina verser om man inte vill. Men varför skulle man inte göra det?

Rim

I mitt skrivandes barndom gick jag en skrivarkurs på Högskolan i Växjö (nuvarande Linnéuniversitetet) och fick uppgifter att göra hemma. Så tvingades jag rimma, tidigare hade jag trott att det var omöjligt, men måstet låste upp förmågan. Numera rimmar jag ganska lätt. Jag dras till detta sätt att leka med språket, men varför ska man rimma?

Aristoteles

Vi fungerar ofta genom att associera och den grekiske filosofen Aristoteles visade hur detta går till. Vi associerar genom att förena likheter eller olikheter, ljudlikheter som upprepas många gånger verkar höra ihop, och ljudkombinationer som kommer tätt verkar höra ihop.
   Aristoteles tekniker används för att binda ihop texter. Det vanliga rimmet är en likhet, med vokaländringar kan man skapa olikheter, “anti-rim”. Ett exempel är det slitna “si och så”. Genom att uppreppa ett rim många gånger förstärks en sammanbindning och korta rader skapar närhet mellan använda ljud och verserna associeras.

Poeten Salvador

Den första tidens skrivande ledde fram till att jag använde Aristoteles tankar i poesin. Det var mitt examensarbete som ledde fram till att jag gav mig tillstånd att kalla mig Poeten Salvador.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna