Hågkomster är Poeten Salvadors diktsamling

Banner för rubrik

Dikter jag minns

Hågkomster är en sammanställning av dikter på vägen mot målet att kalla mig poet

Skalla-Grim skriver

En diktsamling

* Välj och klicka


Gul prydnad i Hågkomster

Hågkomster dikt 1
 Sommarhjärta


Hågkomster dikt 2
 Spegel


Hågkomster dikt 3
 Kyrkklockan


Hågkomster dikt 4
 Min son


Hågkomster dikt 5
 Tillvaron


Röd prydnad i Hågkomster

Hågkomster dikt 6
 Konsten


Hågkomster dikt 7
 Småstadskung


Hågkomster dikt 8
 Poeten Birger Franzén


Hågkomster dikt 9
 Vardagssonett


Hågkomster dikt 10
 Nils Johan Einar Fröding


Gul prydnad i Hågkomster


Om Hågkomster

Det fanns en tid då jag skrev även dikter men inte hade blivit Poeten Salvador. Med tiden döpte jag i alla fall om mig och rensade mitt lager av dikter och kastade det mesta. De tio dikterna i Hågkomst sparade jag ändå som minne.

Jag

Kanske kan man kalla mig omodern (eller så har modet svängt så jag också är modern igen). Jag tycker om rimmade verser och tycker därför att en poet ska kunna rimma. Det tillhör även hantverkskunnnandet, men man behöver inte använda rim i sina verser om man inte vill. Fast varför skulle man inte göra det?

Rim

I mitt skrivandes barndom gick jag en skrivarkurs på Högskolan i Växjö (nuvarande Linnéuniversitetet) och fick också uppgifter att göra hemma. Därför tvingades jag rimma. tidigare hade jag trott att det var omöjligt, men måstet låste upp förmågan. Numera rimmar jag ganska lätt. Jag dras till detta sätt att leka med språket, men varför ska man rimma?

Aristoteles

Vi fungerar ofta genom att associera och den grekiske filosofen Aristoteles visade hur detta går till. Vi associerar genom att förena likheter men även olikheter. Ljudlikheter som upprepas många gånger verkar höra ihop, och därför verkarljudkombinationer som kommer tätt att höra ihop.
   Aristoteles tekniker används således för att binda ihop texter. Det vanliga rimmet är en likhet, med vokaländringar kan man skapa olikheter, “anti-rim”. Till exempel är det slitna “si och så”. Genom att uppreppa ett rim många gånger förstärks en sammanbindning och korta rader skapar närhet mellan använda ljud och verserna associeras.

Poeten Salvador

Den första tidens skrivande ledde fram till att jag använde Aristoteles tankar i poesin. Det var mitt examensarbete som ledde fram till att jag gav mig tillstånd att kalla mig Poeten Salvador.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna