Hågkomster 4 skrev Poeten Salvador tidigt

Dikten

Hågkomster 4

Min son

Min son besöker andra dimensioner.
Han sitter med gitarren, klinkande
en melodi han komponerat själv
och är så innesluten i musiken
att inget annat finns i universum.
Han blundar när han knäpper strängarna
och skakar lätt på huvudet i takt.
Han reser genom världarna i trance och ser och hör det ingen annan upplevt.
Då slutar han att spela, tittar upp
och ler så nöjt med hela ansiktet
att jag förstår hur enkel lyckan är.
Min son är fjorton år och drömmer om
att bli en “superstar”, berömd och känd
med svans av fans, som dyrkar det han gör,
men kanske blir han aldrig någon stjärna.
Musiken har han med sig från sin uppväxt,
han kan i alla fall försöka ändra
sitt eget liv när livet trasslar sig
och sätta sig och spela på gitarren
så sorgens hårda grepp förbyts i lycka.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*
Om versen lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

Till fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Hågkomster 4

Blankvers är ett bundet versslag och därför nyttigt att öva. Här ger det således träning i rytm

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Hågkomster 4

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna