Hågkomster 6 från poetens allra första tid

Dikten

Hågkomster 6

Konsten

Du målade en bild,
färgen är så mild
att den nästan smeker.
Linjespelet leker
med principen för ett rum.
Vi klappar alla händer,
men stämningen i galleriet vänder
när kritikern är ljum.
Du målar inte rätt,
du målar på ditt sätt,
du målar som du känner,
inte som expertens vänner.
Men strunta i kritiken,
den är mest lik en
gnällig gubbes litania.
Stanna i det fria
och måla som du vill!
Så kommer konsten till.

*
Dikten uppläst

Logotype för Poeten Salvador

*
Om versen lockar, så finns fler dikter av Poeten Salvador

Till fler dikter på poeter.se av Poeten Salvador

*

Om dikter

Dikten Hågkomster 6

Rim blandas med konstnärsliv och är alltså en vers som pekar på vissa absurda drag i dagens konstvärld

Diktens form

När vi skriver dikter så väljer vi olika form som innehållet uttrycks i , Då delar vi in dem i de tre olika klasserna bundna och schematiska samt fria verser. Eftersom vi gör bunden vers just bunden som namnet säger, så skriver vi den enligt förutbestämda regler. Schematisk vers däremot styr oss bara med regler i längre eller kortare avsnitt. I motsats anpassar vi inte alls fri vers till en förutbestämd form. Även om fri vers ger oss stor möjlighet att utforma innehållet som vi vill,så kan den bundna versen ge skribenten en känsla av oberoende. För att lära sig skriva fri vers är den bundna formen en väg att öva. Då tränar vi så att känslan för ord och rytm vaknar. Därmed kan vi sedan utnyttja poesins musikaliska kvaliteter.

Diktens innehåll

Versernas innehåll spänner över allt från rena fantasier över dröm till verklighet. Vidare utgår de ofta från en upplevd känsla. Men källan kan också vara en tanke som poeten tänkt eller grubblat på, eller som kommer utifrån. Även andliga upplevelser kan vi föra över till skriven form.

Dikters popularitet

Förr var författaren en upphöjd person, som satt avskild och spanade från ett utsiktstorn. Sedan spred hen vad hen sett till läsekretsen. I dag skriver alla som vill och har lust. Så vi diktar texter och sprider i stora mängder på internet och dess sajter. De flesta av oss som skriver kallar oss poeter på fritiden. Vi skapar alltså verser för nöje, eller som terapi för att utvecklas. En populär sida nu heter poeter.se, men det finns flera som publicerar vad vi åstadkommer med papper och penna.

Salvador diktar Hågkomster 6

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna