Möjlighet att leta bland dikter inlevda i Bodil Malmsten

Dikter i Malmstens anda av Poeten Salvador att leta bland

Finn Bodil och dig själv när du vill leta bland dikter i Malmstens anda

1 Vattna blomman

Poeten Bodil Malmsten blandade ofta det rent vardagliga med höga filosofiska tankar, och dikten Vattna blomman vill leva sig in i hennes sätt att verka

2 Start

En poet som Bodil Malmsten är ett föredöme och ett ideal, och Poeten Salvador undersöker därför hennes metod genom att skriva dikten Start

3 Gå på vatten

Bodil Malmsten blandade högt med lågt i sina verk, ibland pekade hon på företeelser inom religionen. Dikten Gå på vatten associerar till bibliska tankar

4 Order

Dikten Order har en titel som associerar till militärt arbete, men varje människa ger order ibland, så versen pekar på det mer vardagliga

Illustration av Bodil Malmstens dikter

5 Paddan

Dikten Paddan har lånat sin titel direkt från Bodil Malmstens verk och vill således undersöka hennes sätt att skapa sin kända poesi

6 Har u en spänn?

Bodil Malmsten hade medkänsla med samhällets utsatta, så dikten Har u en spänn pekar direkt på ett försök att förstå hennes sätt att fungera

7 Nefertiti

Bodil Malmsten som poet blandade det vardagliga med höga filosofiska tankar och samtidigt kritik av samhället. Dikten Nefertiti vill efterlikna hennes metod.

8 Sexti procent

Ibland kunde Bodil Malmsten se på samhället med kritiska ögon. Precis som dikten Sexti procent gör, även om kritiken här är personligt utformad

9 Moster Lillys

Poeten Salvador har lånat titeln till dikten Moster Lillys från Bodil Malmstens material och versen vill leva sig in i hennes sätt att skriva med ordval och rytm

10 Lycka

Är vi inordnade i en hierarki? Är vi verkligen fria att handla som vi vill? Dikten Lycka med utgångspunkt i en tursam tilldragelse frågar om överheten alltid ser oss

Illustration av poesi

11 Berlin

Dikten Berlin kretsar kring två ämnen. Dels tar den upp världsstaden Berlin som Bodil Malmsten skrev om i en känd diktsamling, dels överhetens glupska maktbegär

12 Köpcentrum

Galleriorna är en del av det moderna samhället, och ämnet lånade Poeten Salvadör av Bodil Malmsten i dikten Köpcentrum som hon skrev om ibland

13 Ingen fara

Att Bodil Malmsten var en populär poet är lätt att slå fast, så därför ger dikten Ingen fara versens författare Poeten Salvador lyckokänslor

14 Maktmark

Varföt stravar människor mot makt över andra? Anledningarna kan vara flera, men dikten Maktmark pekar ändå på att makten koncentreras i städer

15 Sömn

Demokrati innebär egentligen att vi alla delar på makten tillsammans, men dikten Sömn belyser hur vi istället underordnar oss och bejakar en överhet

16 Allvarlig förseelse

Är vi kontrollerade eller fria medborgare i ett samhälle vi själva valt? Dikten Allvarlig förseelse driver i alla fall med det absurda behovet av kontroll

17 Slutord

Ifall vi alla hade makt så levde vi i ett helt jämligt samhälle. Eftersom jämlikhet är ett krav för demokrati kritiserar dikten Slutord makten och dess kontrollbehov

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna