PROJEKTET Kända poeter av Poeten Salvador

PROJEKTET Kända poeter handlar om att få inspiration av de kända diktarna Gustaf Fröding och Dan Andersson

Till dikterna i Gustaf Frödings anda

Besök verserna som utgår från Dan Andersson

Illustration av PROJEKTET Kända poeter

OM projektet

Vi lär genom att göra på samma sätt som våra ideal. Därför är inlevelse i mästare en väg för poeten att utveckla sin egen vers. Alltså blickar PROJEKTET Kända poeter mot Gustaf Fröding och Dan Andersson och deras verk.

Orsak och mål

Eftersom medkänsla är den emotionella aspekten av kärlek är medkänsla viktig att träna och utveckla. För att öva empatin vill jag just leva mig in i de kända poeterna Gustaf Fröding och Dan Andersson. Målet är att framkalla deras känslo- och tankeliv genom att försöka skriva som dem, utan att därför kopiera dem fullt ut.

Dikternas stil

De båda diktarna använde ofta rim, så för att hitta dörren till dem har jag använt samma teknik. Men jag försöker inte att skriva deras verser, utan att teckna med ord som har deras färg och musik. Poesi är en blandning av ord, bild och musik, så dikternas färg och underliggande musik är nycklar till förebildernas diktning. Eftersom de levande dikerna krävde ett personligt engagemang av mästarna, så är dikterna också nycklar till förebildernas personer.

PROJEKTET Kända poeter vill fungera

Vi följer den klassiska filosofins och psykologins vägar, och påstår därför att associationer är viktiga. Den store grekiska tänkaren Aristoteles visade olika sätt att förknippa, och en av metoderna är att förbinda likheter. Här använder jag rim som förebilderna, samtidigt som jag försöker hitta deras stil, och så skapa likheter. Om jag lyckas finns en linje från min dikt till förebildens. Från hans dikt går ytterligare en linje till hans person, så att associationen är upprättad.

Länkar till texter om förebilderna

För att komplettera PROJEKTET Kända poeter finns mer att läsa om Gustaf Fröding på Wikipedia. Där finns också en artikel om Dan Andersson.

Till Poeten Salvadors diktblogg

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna