Undersök dikter i Gustaf Frödings anda

Dikterna i Gustaf Frödings ands i projektet Kända poeter

1

Karlar

Dikten Karlar pratar om en karlskarl, men han kommer på fel sida lagen, så polisen rycker ut. Därför sätter den mannen på ett palats med galler för fönstren.

2

Solen

Eftersom vi närmast dyrkar solen i norr, så är den näst intill en gudom . Trots det så finns den motsatta inriktningen, att skuggornas värld är det eftersökta som i dikten Solen

3

Torparen

Undersök dikten Torparen och du finner en vers med motiv från landsbygden. Ifall Gustaf Fröding hade läst dikten, så hade han kanske känt igen ämnet och nickat uppmuntrande.

4

Räknar pengar

Eftersom några människor på landsbygden lyckas i affärer och tjänar pengar, så tittar Poeten Salvador på en sådan. Rikedom är kanske något att sträva efter, men då får den inte drabba den svage som i dikten Räknar pengar

5

Bandet

Ifall vi säger: Undersök kärleken, så måste poeten leta reda på sin penna och skriva med känsligaste stil. Därför hittar vi dikten Bandet bland de verser som försöker förstå Gustaf Fröding.

6

Hästen

Eftersom Gustaf Fröding ofta använde motiv från landsbygden, så vill Poeten Salvador likna honom. Därför handlar dikten Hästen om ett dragdjur, men det trilskar och bonden säger sitt.

7

Torp och slott

Först drabbas vi av otur och olycka. Sedan ser vi klart, att det negativa drabbar oss lika fördelat. Därför pekar dikten Torp och slott på den rättvisa som finns i att både fattig och rik får sin del av olust.

8

Valborg

Vi samlas runt eldarna vid valborg därför att vi vill hälsa våren välkommen. Samtidigt lägger vi våra gamla sorger på bålet, och låter dem bli aska, så att vi vaknar på nytt. Precis som i dikten Valborg .

9

Midsommar

Helgerna livar upp oss, men samtidigt känner sig den som redan står utanför ännu mer ensam. Därför ber dikten Midsommar oss att ta rådet: Undersök gemenskapen på allvar!

10

Handla

Ifall vi behöver stöd och hjälp, så visar dikten Handla en väg. Samtidigt måste vi tänka efter om pengar och inköp är den sanna vägen till hjälp.

11

Dragspelet

Först vill vi höra musik, och stampa takten. Sedan söker vi tonerna. Eftersom dikten Dragspelet har sitt motiv i landsbygden, så handlar den om landsbygdens eget instrument

12

Lyckan göms

Ifall bonden går i markerna, så kan han grubbla och tänka. Men det goda livet kan vara svårt att finna, så därför står dikten Lyckan göms för tillvarons tendens att hålla oss borta från glädje i livet.

13

River sår

Dikten River sår visar att vi behöver tacka för de gåvor vi får. Annars drabbar verklighetens baksida oss så att den river obehagliga och djupa sår i oss.

14

Ur min låda

Vi gömmer och döljer ofta våra allra innersta känslor i en hemlig låda. Men ibland öppnar vi locket på den, så att det vilda och oregerliga strömmar ut som i dikten Ur min låda

15

Pigorna

Pigorna på landet i dikten Pigorna hade ett hårt och slitsamt liv, men kunde ändå skratta ibland. Därför kunde den som stod utanför känna avund.

16

Regnet

Eftersom vi mer eller mindre dyrkar solens ljus och värme, så vill vi undvika ruskväder. Men dikten Regnet visar att vi också behöver vattnet från himlen.

17

Vresig och sur

Dikten Vresig och sur visar fram hur en människa plötsligt kan bli glad fast hen är vresig och sur i detta ögonblicksbild. Motivet är en bonde i Gustaf Frödings anda.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna