Etikettarkiv: Bok

Bodil Malmsten NÅD & ONÅD läst och analyserad

Skalla-Grim ser mot framtiden

Bodil Malmsten NÅD & ONÅD – en rapport om en rapport

Artikel

Bodil Malmsten är poeten med både livfull glädje och djup sorg i rösten, så hennes uppläsningar är dignande av poetiska frukter. Därför är hon en modern klassiker. Boken NÅD & ONÅD är skriven med kritisk kärlek.

Vem var Bodil Malmsten

Hon kom till världen i Jämtland ett år innan andra världskriget slutade, men hamnade snart i Stockholm där hon sedan avled 2016. Hon ville gärna skriva. Därför inledde hon en karriär i kulturen som poet, men gav under den sista delen av sin gärning också ut omtalade romaner. En tid bodde hon i Frankrike. Eftersom hon var en avhållen författare, så belönade det offentliga henne generöst med priser och utmärkelser.

Hennes sätt att skriva

Lyrik försöker smälta ihop de tre områdena ord, bild och musik till en levande helhet. För att kalla sig författare måste Bodil Malmsten naturligtvis arbeta med ord. Hon skrev också i bilder, men utan att använda många metaforer, så att läsaren ändå fick synintryck.

Musiken

Poetens hantering av musik får sina resultat i dikternas ton och rytm.Bodil Malmsten hade en distinkt rytm i sina texter. Speciellt intressant för andra som skriver är hennes teknik att plötsligt avbryta flödet i en sekvens, och sedan börja en ny sekvens. Kanske är ett namn på metoden schematisk. Genom sitt arbetssätt stiger dikten till en ny avsats i en trappa.

Bodil Malmsten NÅD & ONÅD

Hon blandade gärna folkligt med högkulturellt, text av veckotidningskaraktär med djup filosofi. Eftersom hon var engagerad i frågor om samhället, så uttryckte hon ofta situationen i det samhälle som omger oss. Därför är NÅD & ONÅD också en rapport om tillståndet i landet Sverige när den skrevs 1989.

Innehåll

Bodil Malmsten NÅD & ONÅD tar avstamp i ett köpcentrum, förmodligen i en storstad, möjligen hennes Stockholm. Boken slingrar sedan ut i en resa bland både individer och grupper av människor. Eftersom syftet med texten verkar vara att illustrera livet i samtiden, så är innehållet varierat. Grunden är en bild av panikångest för att samhället berövar oss vår mänsklighet. Därför är hämnd för detta legio hos nutidsmänniskan. En dikt av en mördare är central, därför att vi med den får vår hämnd känslomässigt. Många problem ligger framme i öppen dager, men med tanke på kulturella verks terapeutiska kraft kan vi tro att verket leder till lindring och bot.

Samhället i boken

Kring 1970 levde vi i kollektivets tid så att fokus låg på folkets vilja. Senare gick vi in i individens era. Idag kan vi se tecken på att vi i framtiden också bygger samhället kring olika nätverk. Bodil Malmsten fokuserar på både individer och på folket. Hon är rasande på folket och kallar det för idioter. Hon uttrycker och protesterar desperat med kärleksfullt raseri mot kollektivets underliggande dödslängtan, och mot marschen mot den stora katastrofen.

Psykologisk tolkning

Då boken i någon mening är fullständig, så verkar texten på alla tänkbara plan, också det sexuella. Folkets psykiska karaktärer styrs tyvärr av sexuella låsningar och blockeringar. De två största besvären är homofobi och viljan att kladda med sin avföring. Ett barn upplever alla impulser under sin uppväxt, och tolkar en del av dem som förbjudna. Därför finns impulserna kvar outredda hos den vuxne, och de orsakar ångest som skapar homofobi och omedveten koprofil styrning.

Bodil Malmsten NÅD & ONÅD handlar inte öppet eller direkt om sexualitet, men områdena tas upp symboliskt, och kommer då i kontakt med författarens humoristiska sida.

Jag rekommenderar diktsamlingen

Den står som en i boken “Bodil Malmstens samlade dikter” utgiven på Albert Bonniers förlag. För den som är intresserad av modernare poesi med spetsen riktad mot den framtida, är boken en pärla. Eftersom den ger en tydlig inblick i Bodil Malmstens livsgärning, så upptäcker vi henne som en av den moderna tidens klassiker.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer om Bodil Malmsten på Wikipedia

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om Bodil Malmsten NÅD & ONÅD