Etikettarkiv: Hälsa

Terapi och kultur mixade för hälsans skull

Skalla-Grim ser mot framtiden

Om terapi och kultur i samverkan

Artikel

Hur mixar vi egentligen terapi och kultur? Terapi är vår tids patentmedicin, så allt ska lösas med metoden, men även om behovet verkar överdrivet, så har terapin en uppgift att fylla.. Också kulturen kan verka i terapeutisk anda.

Vad är terapi?

Terapi är en form av behandling,. En behandlare, en terapeut, möter således en klient, och de botar klientens problem tillsammans. När terapin är färdig är det istället klienten själv som på egen hand hanterar problemet och problemets lösning.

Sjukdomskedjan

För att sammanbinda terapi och kultur behöver vi först se hur sjukdom uppkommer.

Vi upplever att vi har ett jag, och för att skydda våra gränser dömer vi företeelser som bra eller dåliga. Därefter gör vi motstånd mot det dåliga, och istället för att acceptera stryper vi flödet och skapar blockeringar. Vi är arga på hinder, en blockering är ett hinder, och därför alstrar vi vrede. Ilska i sin tur orsakar smärta, och alla är rädda för smärta. Rädsla är fröet till kontroll så att vi också kontrollerar. När den blir hård skapar vi stress som även slår ut immunsystemet. Det samverkar med nerverna och hjärnan.

Metod

För att vi inte ska bygga sjukdomskedjan måste vi alltså bryta den. Det allra mest grundläggande är hanteringen av blockeringen. Fokus på det är basen för bot och läkning.

Bot och läkning

För att bota tar vi kontakt med den aktuella blockeringen och släpper därefter kontrollen över den. Åtgärden gör att hindret löser upp sig. Också kontakten behandlar vi, kontaktens inledande fas av kaos balanserar vi mot ordning. Detta är läkningen.Metoden bryter speciellt sjukdomskedjan, men vid uppkomsten av sjukdomssymptom skapar vi samtidigt de andra länkarna i bygget, och också de måste avlägsnas.

Generell metod

Ifall vi vill få en effektiv koppling mellan terapi och kultur måste vi ha en allmängilgt system för bot och läkning. Rubriken är att frihet löser upp, därför släpper vi den negativa kedjans vrede, smärta och rädsla fria. Upplevelserna tunnas då ut tills de försvinner, och sedan är spåren av sjukdom eller besvär borta.

Mixen av terapi och kultur

Terapi innebär att terapeuten fungerar som ett ideal för klienten. Utveckling är att få kontakt med ett ideal och därefter veckla ut den

Ett skapat verk kan vara vackert och estetiskt, men det kan även fungera som ett ideal. Kravet är att verket är positivt, och konstnären måste således söka positiva känslor i sig, och sedan lägga dem i sin skapelse. Naturligtvis kan konstnären utgå från problem och negativiteter, men under skapandet måste hen omvandla det oönskade till något önskvärt. Ett kulturellt verk kan därför verka terapeutisk och då binda samman terapi och kultur.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Terapi och kultur