Etikettarkiv: Konst

Handla skickligt uppmanar kulturarbetaren med sitt verk

Skalla-Grim ser mot framtiden

Att handla skickligt med vägen genom kulturen

Artikel

Hur får kulturen oss att handla skickligt. När rädsla eller skräck angriper oss och kramar ur våra krafter så agerar vi alltför ofta oförnuftigt. Istället för att bara låta känslorna flöda fritt och då lösas upp så flyr vi eller fäktar fåfängt eller gör oss till orörliga stenblock

Att handla skickligt

Om vi agerar mot våra egna intressen så handlar vi synnerligen oskickligt. Eftersom vi bestämmer vårt syfte genom att ställa upp mål så betyder att handla skickligt just att vi rör oss mot målen. Att vi har positiva känslor innebär att vi rör oss i riktning mot det vi önskar, och negativa känslor visar på att vi rör oss åt fel håll. Rädsla är kanske den allra viktigaste negativa känslan.

Olika typer av rädsla

Då vi upplever ett hot känner vi rädsla och agerar ofta automatiskt utan att vi medvetet väljer sätt att handla. Ifall rädslan är stark så kallar vi den ångest. Det är egentligen en signal om fara bakad tillsammans med den negativa känslan. Problemet med ångest är att faran som framkallar den ibland är både inbillad och verkar i det omedvetna skiktet.

En källa till rädsla

Människan är rädd för smärta. Det är en signal som varnar oss. Smärta uppkommer på olika sätt, till exempel om vi bränner eller sticker oss. Smärtan uppkommer ur aggressivitet, så sammanfattningsvis har vi en handlingskedja aggressivitet – smärta – ångest.

Slutledning

Att handla skickligt är att hela tiden känna positiva känslor, och att vi därför undviker rädsla. Ett sätt att nå dit är att undvika smärta, och det gör vi genom att inte utsätta oss för aggressivt beteende. Motsatsen till aggressiva handlingar är kärleksfulla. Vi bör således verka i kärleksfulla miljöer.

Vi är också orsaker

Den person som uppträder aggressivt orsakar smärta och därför rädsla i sin omgivning. Ondska definierar vi som onödigt lidande, men om vi får tro på Buddhas ord så är allt lidande onödigt, så vi drar således slutsatsen att lidande och ondska är samma sak. Goda människor skapar en atmosfär av välbehag, så vi bör i alla fall försöka vara goda och verka med hjälp av kärlek.

Kulturens ansvar

En kulturutövare påverkar många med sina verk och har ju ett ansvar för vad hen ställer ut. Verket bör alltid vara gott, skapat av kärlek, så att det sprider just de ömma känslorna. Att stoppa sin aggressiva utlevelse och verka med omtanke om sina medmänniskor är ett lämpligt mål.

Kulturen verkar

Känslor mår bäst av att flöda fritt så att vi bara observerar dem och mediterar på dem Men då behöver vi något att fokusera på. Det är kulturens roll, att skapa alster som betraktaren mediterar på och samtidigt övar sig i att handla skickligt.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Poeten Salvador som Skalla-Grim skriver handla skickligt