Etikettarkiv: kontakt

Kultur och kontakt i intimt samarbete

Skalla-Grim ser mot framtiden

Kultur och kontakt behöver varandra

Artikel

Det kan vara svårt att se hur de tre begreppen miljö, kultur och kontakt hänger samman. Men miljö är starten för kontakt, och konsten är ett möte mellan betraktaren och konstnären. Därför finns ett samband mellan kultur och kontakt.

Störningar i kultur och kontakt

Ett konstnärligt verk är platsen där betraktaren och konstnären möts. Då kan vi kalla verket för rummet förr kontakt, eller bara kontakt. Det leder till att ett samhälle med stört socialt liv också har en kultur i kris. Det finns ett nära samband mellan kultur och kontakt.

Störningar i miljön

Vi omger oss med zoner, och den yttersta av dessa kallas miljö. När vi etablerar kontakt möter vi varandra först i miljön. Sedan närmar vi oss varandras centra. Därför leder störningar i miljön till störningar i kontakten, och till slut i kulturen..

Störningens orsak

När vi möter varandra uppstår två krafter, kärlek och aggressivitet. Kärleken drar oss närmare medan aggressiviteten skjuter ifrån. Så kärlek vill tända kontakt, och aggressivitet släcka den. Därför är orsaken till störningar i det sociala livet just aggressivitet. För att se kulturens bekymmer måste vi bli varse kamp, strider och krig i omgivningen.

Dödsdrift

Att födas är att få kontakt med världen. medan död innebär att vi släcker ner alla kontakterna med omgivningen. Så aggressivitet och dödsdrift är nära släkt. Därför är samhällets och kulturens bekymmer vår fixering vid döden.

Liv

Liv är att omvandla energi, så liv yttrar sig som rörelse och utveckling. Det innebär att samhällets fixering vid dödens krafter gör att kulturen stelnar, och samhällets utveckling avstannar. Eftersom liv vill utvecklas, och krafterna driver samhället mot insomning, så finns ingen utveckling, och kulturen har heller inget liv.

Vid fronten

Psykologen Rollo May visade att två grupper, de sjuka och konstnärerna, står i fronten för samhällets förändring. Sjukdom är förändringens negativa aspekt medan konst är hälsa och det positiva uttrycket. Därför är en välmående kultur tecknet på att samhället verkligen bejakar utveckling.

Kulturens framtid

Då kulturen går i fronten bör den uttrycka sig med positiva medel. Aggressivitet försöker utplåna, och förstör samspelet mellan samhällets organ och individer. Därför är motsatsen kärlek skapandets viktigaste källa. Kärlek yttrar sig som medkänsla, omtanke och välvilja, och skapar harmoni mellan kultur och kontakt.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om kultur och kontakt