Etikettarkiv: kunskap

Problemlösning som del av skapande i kulturen

Skalla-Grim ser mot framtiden

Problemlösning är en del av kulturellt skapande

Artikel

Den kände konstnären Ernst Billgren har skrivit böcker om olika aspekter av konstnärskap. Han ställer frågor, och ger också svar på dem. Nu vill jag utreda mitt svar på hans fråga om kunskap kan hjälpa vid konstnärlig problemlösning.

Vad är ett problem?

Ett problem är egentligen en uppgift att lösa. På så sätt har en skolelev som fått ett matematiskt tal att utreda ett problem. Eftersom det ofta medför svårigheter är det lätt att glida förbi fokus på uppgiften och istället peka på besväret. Men vi ska i alla fall vara noggranna och ta fasta på att ordet både syftar på en arbetsuppgift och på svårigheterna den orsakar.

Konstlivet

Vi upptäcker att den utövande konstnären har ett problem att lösa. Hen kan själv ha förelagt sig uppgiften, men den kan också ha uppstått efter påverkan från den yttre världen. Därför måste konstnären lösa det som orsakar besvär när hen skapar. För att klara det behöver hen kunskap.

Typer av kunskap

Eftersom det finns två huvudsakliga former av kunskap,den sanna och den falska,så garanterar inte innehav av kunnande automatiskt framgång med problemlösning. Svårigheterna medför alltså att vi behöver kunskap, men innehavet av kunnande innebär inte att vi måste ha framgång med lösningen av uppgiften.

Fler aspekter av kunskap

Inte ens den sanna varianten av kunnande garanterar framgång. Kunskapen i sig kan vara ett sant faktum, men eftersom vi måste tolka fakta, så kan konstnären vantolka. Kunskap är lagrade fakta. De lagras i objektiv form, men tolkas subjektivt. Därför kan det uppstå fel i hanteringen.

Problemlösning i kulturen

Den konstnärliga uppgiften kräver som vi sett kunskap för att lösas. I motsatt riktning innebär inte kunnande att vi säkert når framgång. Fakta måste ju vara sanna, och de måste tolkas rätt. Ofta är det inte möjligt att se fakta innan arbetet är färdigt. Därför kan vi uppfatta den konstnärliga processen som att vi söker sann kunskap samtidigt som vi använder den.

Om kreativitet

Att skapa är att utgå från något som inte finns och ge det existens. Eftersom kreativitet är förmåga att skapa, så är förmåga att hantera problem en viktig ingrediens i kreativiteten.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om problemlösning