Etikettarkiv: Litteratur

Meningen med boken enkelt analyserad

Skalla-Grim ser mot framtiden

Meningen med boken, är det författarens eller läsarens tankar?

Artikel

Vad mening egentligen är har filosofer pratat om, och pratar om ännu. En vanlig uppfattning är att människor söker den. Därför bör en författares text ha mening.

Meningen med boken

En prosatext, en novell eller en roman, eller en dikt uttrycker ett avsnitt av huvudpersonens liv. För att författaren ska kunna gestalta meningen med boken bör hen känna till meningen med diktfigurens liv.

Meningen finns på tre plan, som överlevnad, utveckling och harmoni.

Överlevnad

Förhoppningsvis har allt fler människor i världen överlevnad garanterad, för att det finns mat och vatten. Dessutom bör de ha alla andra stora behov tillgodosedda, så att de kan unna sig att läsa böcker,

För att beröra överlevnaden måste författaren skriva på liv och död. Därför pendlar arbetet med pennan mellan att vara absolut tomt och helt fylld av energi.

Utveckling

Den som har sin överlevnad säkrad vill utveckla sig. Utveckling innebär att ha kontakt med ett ideal, och sedan veckla ut kontakten. Samtidigt ordnas medvetandet, och de nya gränserna sätts. Följaktligen skapar arbetet ett nät av sammanhang.

Handlingslinjen i en bok når ibland en punkt där diktfiguren måste välja. Därför finns det vid en sådan punkt tre möjliga fortsättningar. För det första kan personen resignera, och vända om och så gå tillbaka. För det andra kan gestalten bevara status quo. Slutligen är alternativet att ta ett språng, och kliva upp för stegen i en trappa till en helt ny nivå.

Många böcker beskriver positiva framsteg. Kanske är meningen med boken, att just beskriva utvecklingen.

Harmoni

Harmoni består av två komponenter, dels balans, dels symmetri.

En person eller sak har två sidor, det yttre och det inre. Därför innebär balans att utsidan och insidan väger upp varandra. Samtidigt står symmetri för att samma saker händer i någon mening i det yttre och det inre.

Böcker kan vara dystopiska och skildra skräck, men för att meningen med boken ska vara konstruktiv bör den leda läsaren till harmoni.

Hur uppnår författaren mening?

Orden är språkets enheter, och de formar fraser och satser, som i sin tur kan fogas till meningar.

En språklig mening kan vi definiera som något som uttrycker en tanke. Den filosofiska meningen med något är i sin enklaste form tanken bakom det. Därför är det lätt att påstå att den språkliga meningen ger texten mening.

Vi ställer därför kravet på författaren, att hen medvetet eller omedvetet ska tänka igenom vad hen skriver.

*

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

*

Skalla-Grim skriver om Meningen med boken