Etikettarkiv: Miniessä

Den historiska romanen – Kulturgryning 84

Banner för rubrik

Texter om förr

Illustration av den historiska romanen

Den historiska romanen skapar tankar om tid

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Tankar om tid •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Böcker och tid •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör

• Tankar om tid •

Den historiska romanen

Den historiska romanen ger upphov till tankar om tid.

Romankonst och tid

Den 23 september 2016 står det att läsa “Äldre litteratur visar oss världen bortom nuet”. på Svenska Dagbladet, kultur, på internet. Ida Östberg skriver om den historiska romanens betydelse.

Den historiska romanens betydelse.

Ida Östberg presenterar tre tankar om litteraturens uppgift. För det första är en historisk roman skriven med ett historiskt perspektiv. Texten kletar inte fast vid samtidens kanske klichéartade syn på tillvaron. Den historiska romanen går bortom det tillfälliga, den ser till ett mer “evigt” mönster. Till slut konstaterar Ida Östberg att den historiska romanen är basen för den historiska forskningen.

Historia utspelar sig i dåtiden. Den aktualiserar förhållandet mellan litterärt verk och tid.

Vad är tid?

Tiden beskrivs av tre plan. Det översta kallas evighet och är ett oföränderligt mönster. I det eviga måste allt redan finnas, annars skulle det skapas och inte vara evigt. Detta plan är ett uttryck för det deterministiska i tillvaron.

Mellanplanet utgörs av den absoluta tiden., den som förändras med en sekund per sekund. Den absoluta tiden är tidsaxeln.. Denna finns inte färdig utan utvecklas allt eftersom universum förändras.

Det undre planet i tiden är den relativa tiden. En kedja av händelser projiceras på tidsaxeln, den absoluta tiden, och en följt av tidpunkter uppstår. Denna följd är den relativa tiden.

Det finns ingen tid utan klocka. För att beskriva tiden behövs alltså tre klockor.

Världen

Världen är åtminstone femdimensionell. Den består av tid, rum och en femte dimension som består av information, kunskap och kommunikation. Litterära texter beskriver världen och måste ha en korrekt behandling av tiden. Förutom indelningen av tid i evighet, absolut och relativ tid finns den klassiska indelningen med det som varit, nuet och det som ska komma.

Tid i litteraturen

Ida Östberg konstaterar att den historiska romanen är viktig, den beskriver en forntid, det som har varit.

För en mer fullständig beskrivning av litteraturens tidsaspekt kan man göra två indelningar.. En horisontell med evighet, absolut och relativ tid. En vertikal med det som varit, nu och det som ska bli. En mer allmän beskrivning av det litterära verkets tidsaspekt kan man alltså göra genom att betrakta tre gånger tre, nio zoner

Har författaren tid med det?.

Artikeln publicerad på Blogger vecka 7 2017
Uppåtpil
Bengt Tomas målar


Rubrikmarkör

• Akvarell “Poeten Salvador 2” •

Akvarell Poeten Salvador 2


Bildens papper är femdimensionellt. Ger det tankar om dimensionen tid och den historiska romanen?
Uppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör

• Böcker och tid •

Orden givna
i böcker skrivna
om tiden
liden
blir till grunderna
i visa tankar,
ord som rankar
stunderna,
från förr,
de blir vår dörr
till livet förr,
och vad vi ser
det ger
oss nycklar till
vad framtid vill.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador ser på den historiska romanen

Några rader om mig