Etikettarkiv: ondska

Sex och pengar ondskans väg till kulturen

Skalla-Grim ser mot framtiden

Ondskan använder sex och pengar som medel

Artikel

Sex och pengar är alltid ondskans huvudintressen. Vissa undviker att använda ordet ondska, men vi definierar det som onödigt lidande, och det är säkert att det finns pina som inte är nödvändig. Eftersom kultur är en del av livet vill vi undersöka hur ondskan verkar inom skapandet av konstnärliga verk, och vi konstaterar att de destruktiva krafterna fokuserar på vad människor tycker är viktigt.

Om ondskans intressen sex och pengar

Som biologiska varelser är vi hårt knutna till sex, och eftersom ondskans organisation är strikt djurisk har den ämnena som huvudintressen. Då i form av perversioner. Enligt det biologiska systemet för människor med hög status para sig, och pengar ger därför är de mörka krafterna fixerade vid ekonomisk framgång.

Tecken på ondskans makt

Konstbranschen är det mest tydliga när vi söker tecken på de mörka krafternas övertag, och de duschar branschen med både sex och pengar. Också politikerna bidrar även om de har god vilja, kanske av pur dumhet, genom att deras enda metod att garantera kulturens funktion är att fördela ekonomiska resurser.

Sex

Att sex binds till konstbranschen ser vi på sociala medier. Konstnärliga alster presenteras ofta inte bara i form av foton på verken, utan visa tillsammans med en mer eller mindre avklädd konstnär. Idag tillämpar medierna samma försäljningsteknik som bilbranschen gjorde förr.

Kulturens framtid

Att ondskan tagit grepp om kulturen är olyckligt ifall vi anser att den skapande sektorn är viktig. Ondskan är aggressiv och den yttersta aggressiviteten är att döda. Eftersom ondskans princip är att den vill utplåna sig driver den framåt av viljan att inte finnas. Istället för att förinta sig lägger den driften på yttervärlden, och därmed får aggressivitet greppen om det yttre. Kulturen tillhör det yttre, och ifall inriktningen på den idag fortsätter så kommer vi i framtiden inte att ha någon skapande sektor.

Kulturens räddning

Eftersom ondskan är aggressiv är botemedlet mot den motsatsen kärlek. Psykologen Rollo May visade i sin bok Kärlek och vilja att sjukdomar och kultur finns i utvecklingens front. Konstnären är alltså den som flyttar gränser, och alla som skapar delar därför ansvaret att leda världen in på en bana som bejakar livet. Den som skapar kan i alla fall göra det av kärlek.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om sex och pengar