Etikettarkiv: Plan

Sätta mål ur både bra och dåliga synvinklar

Skalla-Grim ser mot framtiden

Att sätta mål har både för- och nackdelar

Artikel

Att sätta mål för det vi sysslar med räknar många med är en förutsättning för framgång. Men att ha sin riktning utstakad har också negativa aspekter och kan leda till stress. Hur kan kulturutövaren hantera sina verk med tanke på stress och det kontrollbehov som skapar stressen?

Att sätta mål leder till rädsla

När vi vet vad vi vill är ofta första tanken att vi inte klarar av det. Därför är vi rädda, och rädslan beror på vad vi själva bär i vårt inre, men också på vad det utanförliggande samhället tror. Vi lider både av ett negativt inre självprat och socialt tryck.

Rädsla leder till kontrollbehov

Rädsla är den känsla som är roten till kontroll. Då försöker vi skriva reglerna för vad som får hända oss, och sedan tillämpar vi lagarna genom våra inre domstolar. Dessutom har vi en intern polis som kontrollerar genom att övervaka. Kontrollens grundläggande medel är de lagar vi stiftar.

Stressens uppkomst

Vi vill ha kontroll men konstaterar istället att vi inte hinner eftersom omvärldens tempo är för högt. Därför lever vi en konflikt av att vilja men inte kunna, och stressen är den spänning som konflikten skapar.

Stressens bot

Stress innebär att vi berörs av två olika rörelser som är osynkroniserade. Boten är säledes att binda ihop de båda rörelserna och göra dem till en resulterande. Då lever vi i ett kraftfält istället för i ett spänningsfält och kan utnyttja driften för våra syften.

Konstnärens roll

Ett skapat verk kan binda ihop stressens två separata delar. Verket har två oberoende kontakter, en med stressens vardera rörelser, och är alltså schizofrent. Vi konstaterar att schizofreni inte är en sjukdom utan ett tillstånd, och vi förstår den kanske bättre med termen parallella medvetanden. I konstnärligt skapande är den en positiv och botande kraft.

Att sätta mål har också positiva aspekter

Med ett mål uppstår ofta stress därför att vi vill kontrollera utan att kunna. Om vi istället släpper behovet att kontrollera och underkastar oss målet uppstår ett positvt tillstånd. Det heter passion.

Konstnären och passionen

Erich Fromms pekar i sin bok Kärlekens konst på att en skicklig konstnär förutom teori och praktik också behöver göra skapandet till en hjärtesak, hen måste våga släppa kontrollen till något större eller högre, sitt verk.

Sammanfattning

Att sätta mål leder ofta till rädsla att inte kunna och därför till kontrollbehov. Det finns i grunden två sätt att hantera kontroll. Antingen styr vi själva och lever i stress, eller släpper vi kontrollen och lever i passion.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Sätta mål