Etikettarkiv: poetik

Poesins anatomi under Poeten Salvadors lupp

Skalla-Grim ser mot framtiden

Poesins anatomi diskuterad

Artikel

Den som skriver dikter får erfarenhet av poesins anatomi och vill kanske delge läsarna sina kunskaper. En dikt består av flera olika element om också har kopplingar till varandra. Därför undersöker vi noga hur poesins kropp med sina organ är uppbyggd

Varför poesins anatomi

Att skriva dikt kana bara vara att sätta sig ner och skapa med papper och penna. Men om vi istället har kunskaper inarbetade så kan vi lättare nå våra mål med texten. Att veta vilka element som ingår i en vers är därför viktig kunskap för den som arbetar med poetiska texter. Vi finner även att de viktigaste elementen är få

Om poesins anatomi

En kropp är uppbyggd av organ och således av helheter eller gestalter. Vi kan se ett ord som en helhet, och eftersom orden bygger dikten gör vi det närmast naiva påståendet att vi bygger verser med ord.

Den poetiska kroppen

Orden är gestalter och grunden i strukturer, en text bör alltid ha struktur för att vara enkel att läsa. Men struktur är inte tillräcklig, de olika ordnade helheterna måste vi också associera och binda ihop.

Hur associerar vi?

Utifrån den välkände filosofen Aristoteles tänker vi tankar om association och påstår vi därför att vi förknippar med olikheter, likheter, närhet och frekvens. Ord som sura och såra har olika vokaler i tryckstark position, och vi förknippar dem enligt Aristoteles analys. Likheter finns av olika slag, och rimmet är kanske det allra mest kända. Vi associerar även och binder ihop med likhet med assonanser och allitteration. Att tre rim binder ihop starkare än två, och att rim som står tätt ihop exempelvis i korta rader associerar starkt kan vi förstå

Vad har vi poesi till?

Den kände amerikanske psykologen Rollo May visade att sjukdom och kultur går före och finns i utvecklingens front. Därför är det viktigt att betrakta båda. Det som vi tidigare kallade för landsting ska alltså syssla med både vård och skapande verksamhet. Vad kultur är har många diskuterat, vi konstaterar i alla fall att poesi är en form av kultur. Det är således viktigt att skriva vers, publicerade den och stå vid utvecklingens front.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om poesins anatomi