Etikettarkiv: Politik

Yttrandefrihet för konstnären och kulturen

Skalla-Grim ser mot framtiden

Yttrandefrihet är central för kulturen

Artikel

Yttrandefrihet förknippar vi ofta med demokrati. En levande och vital kultur kräver frihet för konstnären att uttrycka sig på sitt eget sätt. Därför är det viktigt att studera vad demokrati i allmänhet gör för att stärka friheten för orden och de andra sätten att kommunicera

Yttrandefrihet som religion

Människan verkar till sin natur att hålla fast vid tro och religion. En religion består av något heligt, något som också är okränkbart, och en skrift eller lära, men även av en församling. Eftersom Sverige bör vara en demokrati så borde det uttryckligen stå i grundlagen

Yttrandefrihet och demokrati

Ifall demokrati är något heligt så är det ett brott att propagera mot den, och de odemokratiska krafterna är kriminella. Rätten att säga sin mening är så hårt knuten till demokratins sätt att styra att det i alla fall är svårt att tänka sig helt fria samtal i en diktatur

Gränserna

Ändå kan vi inte med vårt sätta att styra säga allt vi vill. Det är ju inte tillåtet att propagera för brott. Därför måste den som vill avskaffa folkstyret avsäga sig sina demokratiska rättigheter och därmed avstå också friheten att föra fram sin åsikt

Kulturen och samhället

Den kände psykologen Rollo May visade att kulturen och sjukdomar finns vid utvecklingens front. Därför är kulturens olika yttringar något som går före hela samhällets utveckling. Ifall vi har en del av våra liv i kulturen där utövarna fritt kan sprida vad de tänker och ser så får samhället information och upplysning. Kulturen är alltså en väckarklocka för beslutsfattarna, och vad konstnärer och författare visar är den osynliga grunden i politikernas förslag till beslut

Kulturutövarnas roll

Konstnärliga verk är exempel på resultatet av friheten att yttra sig, och ett exempel påverkar och förstärker de argumenterande orden. Därför är verket i sig inte bara en diskussion, utan även ett tecken. Att ta in ett tecken som är ett frö och sedan låta det svälla till en frukt är en väg

Konstnären är beroende av sin frihet att yttra sig fritt och bör alltså gå i täten för de krafter som vill bevara och stärka demokratin och dess rättigheter

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om yttrandefrihet