Etikettarkiv: Process

Skapandets process och de element som bygger upp den

Skalla-Grim ser mot framtiden

Skapandets process ur olika synvinklar

Artikel

Skapandets process kan vi dela in i tre separata faser eller trappsteg på en utvecklingstrappa. Först andas vi in inspiration, som sedan övergår i motivation. Till sist kan vi använda vår kreativitet för att skapa det vi har lust till och vad vi bestämt oss för.

Inspiration

Inspiration är själva glöden som får skapandets eld att flamma upp och ta fart. Därför är den starten i varje konstnärligt projekt. Inspiration är en positiv och nödvändig kraft, och dess viktigaste beståndsdel är viljan att framställa ett verk.

Motivation

Motivation definieras som komplexet av motiv för en handling. Eftersom ett motiv svarar på frågan varför, så måste vi se både bakåt och framåt i tiden. Motivet kan vara både en orsak och ett mål. Ifall vi gör oss en inre bild av begreppet, så skjuter orsaken på från det förflutna medan målet drar från framtiden.

Kreativitet

När vi handlar så behandlar vi en uppgift. Både vi själva och andra kan ha gett oss den. Ett annat namn på uppgift är problem. Ifall vi löser uppgiften så uppstår svårigheter ibland. Därför pekar ordet problem ofta direkt på svårigheter utan att uppgiften görs till en del. För att lösa en uppgift behöver vi förmåga att lösa problem, kreativitet.

Jobbet

När den arbetande konstnären är fullt laddad med inspiration, motivation och kreativitet är hen magisk. Hen är ett batteri som driver en levande maskin. Men texter, bilder och musik kräver också vana händer för att ta estetisk form. Därför har all konst sin grund i att behärska ett hantverk.

Ordet konst

Begreppet konst härleder vi ur att kunna. Således var konstnären från början en skicklig utövare. Som en sådan så skapade hen en stor och stark upplevelse hos åskådaren. Idag har ordet konst glidit över till att peka på upplevelsen utan att gå via kunskapen.

Skapandets process

Konstnären idag utformar alltså i första hand en upplevelse i någon form. Men för att den ska kallas konst så måste den vara skapad. Något som inte fanns från början måste ha uppstått. Ett vattenfall kan vara vackert, men åtminstone för den icke-religiöse är det inte skapat, och därför inte konst. Ett verk finns dessutom bara i ett exemplar och är unikt.

I koncentrat

Om konstnären är inspirerad och motiverad, så kan hen med hjälp av sin kreativitet framställa en unik skapad upplevelse

Vi ser att medlen inte behöver uppstå kronologiskt ordnade, utan kan framkallas som ett pussel ur kaotiska känslor. Så kan utövaren först bli motiverad och starta arbetet, och i det få sin inspiration.
.

Konst och konstnär

Skapandets process behöver också ett batteri som driver konstnären framåt. Samtidigt ställer vi krav på det färdiga verket. När både konstnären och verket är redo så uppstår den konst som går i fronten för världens utveckling.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om skapandets process