Etikettarkiv: Rapport

Samband mellan grupper av individer- Kulturgryning 82

Banner för rubrik

I sammanhang

Illustration av samband

Samband eller kontakt är centralt i mänskligt liv. Hur uppstår det?

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Strukturer •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Plan 4″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Höra samman •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör

• Strukturer •

Kontakt är samband och centrum för allt mänskligt liv, och grunden för det sociala spelet. Finns det bara ett sammanhang, så förstår man varandra och kan lösa de mellanmänskliga problem som ofrånkomligt uppstår.

Hur uppstår och fungerar kontakt?

Typfall för samband

Antalet människor eller antalet medvetanden definierar sammanlänkningens konstruktion. Kontakt i en person skapas av peronens enhet, mellan två personer av principen för yin och yang, och för tre personer av triptyken kollektiv, individ och krets.

En person

Vad en person har gemensamt med sig själv beror av personens enhet, hur hen hänger samman.Att vara en enhet betyder att man från vilken punkt i sig själv kan nå vilken annan punkt som helst längs en väg utan avbrott. I en person i samband med sig själv finns en obruten linje mellan alla intressanta punkter.

Två personer

I österländskt tänkande delas enheten in i yin och yang. Yin finns i yang och yang i yin. Mer abstrakt i kontakt mellan a och b så finns a i b och b i a. Yin och yang är principen för samband mellan två personer.

Tre personer

Se varje medvetande som en cirkelskiva. Det finns tre cirkelskivor och i kontaktsystemet skär cirkelskivorna varandra. Då definieras kontakterna av de gemensamma delarna för två cirkelskivor. Där alla tre skivorna skär varandra uppstår kollektivet, alla finns i sammanhang med alla. Där två cirklar skär varandra kallas den gemensamma delen för krets, grupp eller familj. De delar av cirkelskivorna som inte skär någon annan skiva definierar individerna.

Samband allmänt

Om fler än tre personer är sammankopplade, så ges en bild av mötet genom att man ritar lika många cirklar som det är personer inblandade, och låter alla cirklarna skära varandra. Bilden är svår att teckna. Det räcker att förstå mekanismen för kontakt om man förstår principen för sammanbindning mellan tre personer. En generalisering av modellen ger det allmänna fallet.
Uppåtpil
Bengt Tomas målar


Rubrikmarkör

• Akvarell “Plan 4” •

Akvarellen Plan 4 av Poeten Salvador


Skapar bilden samband mellan publik och konstnär?
Uppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör

• Höra samman •

Kontakten
är som sagt en
viktig sak
att ha.
Att ta
kontakten rak
kan kräva
du tvingas sträva
se hur många
din kontakt ska fånga.


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador söker höra samman med världen

Några rader om mig