Etikettarkiv: recension

Författaren Torgny Lindgren och hans avslutande bok

Skalla-Grim ser mot framtiden

Författaren Torgny Lindgren visade sitt mästerskap med boken “Klingsor”

Artikel

Jag har läst och läst om boken “Klingsor” av författaren Torgny Lindgren flera gånger. Därför har upplevelsen av läsningen skapat både idéer och tankar. Också om en av bokens huvudlinjer, konsten.

Några ord om författaren Torgny Lindgren

Han kommer ursprungligen från Västerbotten, och därför kan han enkelt återvända till det norrländska landskapet i sina böcker. Efter att ha överlevt en uppväxt med sjukdomen tuberkulos utbildade han sig så småningom till lärare, och flyttade till södra Sverige. Han började sin litterära karriär som poet, men övergick sedan till att författa romaner, även om de har sin poetiska känsla kvar intakt. Det stora genombrottet var “Ormens väg på hälleberget”.

Berättelsen i boken “Klingsor”

Eftersom texten handlar om konstnären Klingsor, så finns också hänvisningar till hans släkt. Men i det stora berättar boken om Klingsors egen livsbana. Hans öde är samtidigt en beskrivning av vad konst är. Vi kan till och med påstå att Klingsors liv är själva konsten. Fast området är svårt att förklara i ord känner vi att texten uttrycker sanningen om det konstnärliga skapandet.

Bokens konstruktion

Synbarligen börjar boken fri från sensationer, utan är i stället vardaglig. Däremot sammanfattar inledningen hela boken, och lockar till vidare läsning. Just vardagligheten i kontrast mot högtidligheten visar på konstens väsen.

Konstnären Klingsor är bunden till ett dricksglas, och glaset kan därför vara symbol för konsten och livet som helhet. Glaset förekommer i boken som ett av ledmotiven.

Ledmotiv i texten

Författaren använder ofta samma motiv i sina verk, och har därför ledmotiv som binder ihop olika böcker. Det är naturligt för honom att peka på Tjärstad i Östergötland där han bodde, eller Albrecht Dürer som han skrivit om tidigare. Vidare är lungsot ett återkommande ämne då ju författaren växte upp med tuberkulos. Han återkommer också till formens problem, och tankar om meningsfullhet och plikt. Också mat återkommer ofta, kanske för sitt nära band till liv.

Bokens stil

Vi kan uppfatta författaren som korthuggen därför arr orden är tydliga. Uttrycken kan vara ålderdomliga och återspegla det gamla bondesamhället. Författaren anknyter även till kyrkans språk, och just i den här boken använder han termer från konstens värld.

Sammanfattningsvis är orden skickligt kombinerade, så att texten flyter fritt utan hinder.

Ironi

Boken innehåller små ironiska vändningar. Till exempel visar den konstvärlden i rätt dager. När en tavla av den obetydlige Klingsor stjäls, så får den plötsligt värde, därför att en känd konstprofessors namn förfalskas på den. Är du konstkännare, då vet du vilken autograf som förräntar investerat kapital!

Ett uttryck “som han var ohyggligt begåvad, men kunde ingenting” visar den humor och samtidigt den filosofiska ådra författaren Torgny Lindgren hade.

Tolkning

Konstnären Klingsor är en sorglustig figur. Ä ena sidan en mycket obetydlig konstnär, å andra sidan blåser han upp sig till något stort. Är det författarens mening att Klingsor var betydande, men att omgivningen inte förstod? Varför var han medelmåttig och grandios samtidigt?

Vi kan tolka glaset som Klingsor alltid bar med sig som en symbol för Livets hemlighet och konstens mål. Eftersom Klingsor fann glaset, så fann han Gud. Detta styrks genom att huvudpersonen är oföränderlig. Om Gud är evig så är Hen rimligtvis stilla. Det kan också förklara varför Klingsor är konstens nav.

Han målar sedan utifrån glaset, hela tiden vardagliga motiv. Är det konstens väsen, att förbinda vardagen med det gudomliga?

Liv och död

Klingsors tavlor handlar om liv och död, och Klingsor själv måste hantera dödsfall. Eftersom konsten är en del av kulturen kan vi uppfatta boken som en uppmaning till en levande kultur. Klingsors konstnärliga bana slutar när han ser en kollegas tavla som “föreställer sig själv”. Men det är poesins väsen, att dikten själv är diktens mening. Hade författaren själv funnit sin poesi?

Torgny Lindgren och arbetet

Hur mycket planerade författaren och tänkte ut innan han skrev? Eftersom 95% av vad vi gör sker omedvetet, så ställer vi också frågan vad planerad betyder.

Författaren skrev ibland om att förstå. Att tro utan att förstå är att vara mystiker. Eftersom Torgny Lindgren kan vara svår att förstå, så frågar vi om boken “Klingsor” är ett mysticismens evangelium.

Om Torgny Lindgren, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om författaren Torgny Lindgren