Etikettarkiv: Religion

Buddhistiska tankar i det världsliga skapandet

Skalla-Grim ser mot framtiden

Buddhistiska tankar kan leda konstnären

Artikel

Buddhistiska tankar förknippar vi med det religiösa livet, men de är också användbara i det världsliga livet. Grunden är att både medmänniskan och vi själva ska må bra. Eftersom konstnären påverkar så kan han påverka till välmående med hjälp av läran medursprung i Indien.

Okunskapens natur

Vi har en grundläggande okunskap om verkligheten. Så ser vi till exempel att det är omöjligt att helt undvika smärta. Skillnaden mellan verklighetens natur och våra önskningar skapar en spänning. Denna i sin tur är lidandets orsak. Därför blir vår önskan att slippa den smärta som vi inte kan undvika en källa till att vi lider.

Begreppet dukkha

Skillnaden mellan verkligheten och vår uppfattning om den kan vi likna vid ett skevt hjul. Detta hjul kallar vi även dukkha, ett grundbegrepp i den buddhistiska läran.

Insikten

Vi konstaterar alltså att dukkha är lidandets orsak. Dukkha är viljan att nå mål som ingen kan nå. Utifrån viljan fattar vi sedan beslut, och skapar med tiden måsten. Dessa leder sedan till oskickliga handlingar som är naturvidriga.

Den onda cirkeln

De oskickliga handlingarna skapar sedan en ännu starkare vilja att undvika handlingarnas konsekvenser, så att vi springer i en ond cirkel. Inom buddhismen kallas denna väg för samsara.

Buddha

Buddhas mål var att bryta människans marsch i samsara, och uppnå idealtillståndet nirvana. Nirvana kan vi alltså uppfatta som förmågan att uppfatta verkligheten helt korrekt.

Vad vill vi md buddhistiska tankar

Oavsett om vi är religiöst troende eller inte, så vill vi undvika lidande. Vi kan uppfatta buddhismen som en psykologi där begreppet lidande är centrum. Därför undersöker vi lärans tankar, och därför dukkha med ursprunget i okunskap.

Kulturens roll

De alster vi skapar bör för mänsklighetens välmåga vara sådan kunskap om verkligheten att vi ser den tydligt och korrekt. I alla fall bör vi se så skarpa konturer att vi kan teckna i figurerna med klara färger på egen hand.

Konstnärens uppgift

För att visa verkligheten måste den som skapar själv se den som den är. Därefter kan hen förmedla sin bild. Konstnärens roll har förändrats med tiden. Förr satt till exempel de stora författarna i isolerade torn avskilda från folket. De rapporterade sedan sina iakttagelser. Därför kan vi se konstnären som utvald (på omedveten nivå) av samhället för att tolka det. Också idag kan vi se konstnären som knuffad fram till positionen som uttolkare av verklighetens natur. Men idag verkar hen som en jämlike bland likar i det sociala sammanhanget. Den skapande förmågan kan hen göra större med buddhistiska tankar.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Buddhistiska tankar