Etikettarkiv: Samhälle

Kulturen botar sjukdomar skapade av samhället

Poeten Salvador tänker på hur kulturen botar

Kulturen botar samhällets sjukdomar

Artikel

Som mänskliga varelser drabbas vi ibland av sjukdomar. Samhället byggs av människor och kan därför drabbas av ohälsa. Kultur kan användas terapeutiskt så att kulturen botar sjukdomen.

Samhällets ohälsa

Vi lever i en tid då individualismen är stark och dominerar. Den innebär att vi själva måste ta mycket ansvar för vad som händer oss. Ett enkelt misslyckande kan leda till självhat.

Självhatet kan projiceras på yttervärlden, så att vi i stället upplever att den hatar oss. Vi har fått paranoia. Om vi i detta upplevda helve önskar oss och får en himmel, så kan vi börja pendla bipolärt mellan de två avsatserna. Blir sedan spänningen mellan dem för stor, så kan världsbilden brista och vi får schizofreni.

Självhat är en grogrund för sjukdom. Hur en sådan utvecklas finns det ingen allmän formel för. Ohälsans form är avhängig varje enskild person. Vi behöver i alla fall metoder för vård.

Terapi

Nutidens patentmedicin kallas terapi. Behovet av den överdrivs ofta. Det egentliga behovet är samtal som byggs av terapeutisk teknik. Vi behöver finna en partner som vi kan samtala med.

Terapeutisk teknik

I den terapeutiska situationen finns två parter, klienten och terapeuten. Klienten uttrycker sina problem, och terapeuten tar in dem och fungerar som container för dem. Problemen finns då på två platser, två poler har uppstått och då också ett kraftfält. Fältet gör att de laddningar som bygger upp problemet kan röra sig så att det problematiska laddas ur

Kulturen botar sjukdomen med terapeutisk teknik

När en kulturutövare skapar ett verk, så lägger hen sitt inre också på utsidan. Två poler och ett kraftfält uppstår. Laddningarna rör sig. Det konstnärliga skapandet har terapeutisk effekt.

Ett konstnärligt verk kan ställas ut. Med växande antal betraktare uppstår allt fler poler i fältet. Urladdningen av problemen blir effektivare. .

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Kommentar

Bodil Malmsten: Så kulturutövare är läkare?
Skalla-Grim: Nej, läkarna läker. De botar inte.
Bodil Malmsten: Vem botar då?
Skalla-Grim: Jag känner en shaman som kan det.

Skalla-Grim skriver