Etikettarkiv: teknik

Två sätt att skriva lagt under analysens lupp

Skalla-Grim ser mot framtiden

Två sätt att skriva i grunden

De skönlitterära texterna bygger på två sätt att skriva ner omvärlden eller sig själv.

Skönlitteraturens två sätt att skriva

När vi skriver kan vi ta på den kliniskt vita rocken och se objektivt som vetenskapsmän, eller också kastar vi oss in i världen som i ett tivoli. Vi behöver båda metoderna.

Två sätt att uppfatta

Ett klassiskt råd som skrivlärare ofta ger är show don’t tell. Tell syftar på att registrera som en vetenskapsman och därför att fokusera på fakta och att observera, Det andra sättet är show som istället syftar på att uppleva och alltså är mer värderande.

Rådet show

Känslor värderar kontaktens status, och är således viktiga för vårt sociala samspel. Men känslor är bara en del av våra upplevelser, och vi tänker och vill också. Känslor, tankar och viljor bygger det psykiska systemet, men vårt väsen har även en kropp och den andas. Eftersom andningen är kroppens tolkning av anden är våra fulla jag kropp, psyke och ande. Upplever gör vi med hela vårt jag.

Show och liv

Ordet upplevelse kan delas i de båda upp och liv. Därför kan vi tolka det som något som visar och gör liv aktuellt. Om författaren vill ge liv åt sin berättelse ska hen tydligen skapa upplevelser hos sin läsare. Men den rena uppradningen av fakta är grunden, vi kan värdera dessa fakta sedan och till slut skapa en upplevelse.

Vad är liv?

Livet har många olika egenskaper och är således svårt att ringa in. Men några egenskaper är variation, utveckling och andning

Variation

Eftersom liv omsätter energi har det en rörelse, energi är ju rörelseförmåga. Rörelsen bland egenskaperna ger liv variation.

Utveckling

Där livets fortbestånd har garantier vill det utvecklas. Att utvecklas är att ha kontakt med ett ideal, och sedan veckla ut kontakten.

Andning

Andningen består i att flytta luft både in och ut, och vi skapar begreppet generaliserad andning med att se till att få eller ta in och ge ut i allmänhet.

Krav på författarens

Ifall författaren strävar att skriva en levande text bör hen skriva in livets egenskaper. Hen bör alltså variera texten med olika ord och meningslängder och fundament (inledningar av satser). Hen bör låta den centrala gestalten i berättelsen utvecklas. Till slut bör hen ge texten andning, ta in och ut så att den som skriver också tänker på läsaren. För att nå målet behöver vi två sätt att skriva.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim utreder två sätt att skriva