Etikettarkiv: ursprung

Grunden för det kulturella skapandet

Symbol för grunden i kulturen

Grunden i skapande är sex, och därför i fokus

Foto: bhr2al
Pixabay

Sexualdriften är biologisk i grunden, men människan är både natur och kultur. Kulturen innebär omvandling, så konstnären riktar sin drift från det biologiska till det skapande. Därför är den grunden för kulturen.

Freud betonade sexualdriftens sora betydelse, och mötte motstånd. Biologisk drift driver oss att avla barn, men driftens kulturella aspekt innebär att vi vill avla konst. Sex är grunden för det skapande livet.

*

TIll längre artiklar med tankar om kultur