Etikettarkiv: Vård

Hälsa av kultur är en metod för följsam sjukvård

Skalla-Grim ser mot framtiden

Hälsa av kultur utredd

Artikel

Vi får hälsa av kultur, också skapande verksamhet gör oss friskare. Vad hälsa är kanske är svårt att definiera, men det innefattar i alla fall frihet från blockeringar och renhet. Hur utnyttjar vi kulturen för friskvård?

En modell för hälsa av kultur

En blockering är ett hinder, och därför blir vi arga när vi är blockerade. Vrede är den rent aggressiva känslan, den skapar även smärta, och alla är rädda för det som gör ont. Rädslan eller ångesten i sin tur skapar ett behov av kontroll, men när processen fortskrider så hinner vi inte kontrollera, det uppstår också stress. Stress slår ut immunsystemet så att sjukdom uppstår. Därför kräver sundhet frihet från blockeringar.

Bot av blockeringar

En blockering botas genom att vi tar kontakt med den och sedan släpper kontrollen över den. Vi behöver också läka, och kontakten vi tog består i sin inledande fas av kaos. Därför läker vi genom att balansera kaoset mot ordning.

En annan modell för hälsa av kultur

Ifall vi accepterar att smuts kan alstra sjukdom, så drar vi slutsatsen att det friska har med renhet att göra. Både kropp och psyke kan vara smutsiga. Eftersom medvetandet omfattar både det fysiska och psykiska är ett rent medvetande en förutsättning för sundhet.

Bot av orenheter

Ifall våra känslor är smutsiga ger vi dem kontakt med rena. Då späder vi alltså ut koncentrationen av orenheter. Speciellt rena är kristaller. Därför kan de fungera som ett slags dammsugare.

Kulturens roll

Ett konstverk är kontaktyta eller själva kontakten mellan en publik och en konstnär. Om verket fungerar fritt söker det kontakt och finner betraktarens blockeringar som den också binder. Om konstnären sedan har släppt kontrollen över sin skapelse kan den också balansera kontrollen över betraktarens blockeringar. Verket måste sedan vara en jämvikt mellan kaos och ordning för att läka

Ifall verkets gränser är tydliga kan det fungera som en kristall och därmed rena kropp och psyke, och medvetande.

Konstnären

Vi ser ofta att konstnärer är upptagna av sig själva och mest tänker på skapandet. Hen bör också vara vårdande, en slags barfotaläkare eller terapeut som kan styra sitt verk att fungera som en automat för ett friskare liv. Då får vi hälsa av kultur.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver Hälsa av kultur