Taggarkiv Bildglädje

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Bildglädje visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Meta-jaget

Taggarkiv Bildglädje till Kulturgryning 42

Konstnären tolkar omvärlden med hela jaget, den består av en målbild, meta-jaget och ett jag. Meta-jaget berättar om ett jag, och består till stor del av ett medvetande. Bilden “Frihet 2” arbetar med medvetandet och finns på Kulturgryning 42

2. Jag skriver

Taggarkiv Bildglädje till Kulturgryning 52

Både texter och bilder handlar om ord, bilden arbetar med ordets färg och form. Bilden “Okunskap 1” är skriven på Kulturgryning 52

3. Buddha

Taggarkiv Bildglädje till Kulturgryning 61

Bilder kan vara både världsliga och andliga i samma verk. Tankar om Buddhas väg finns inblandade i bilen “Poeten Salvador 14” på Kulturgryning 61.

3. Arbete

Taggarkiv Bildglädje till Kulturgryning 71

Är konstnärens syssla en lek eller ett “riktigt” arbete? Bilden Hon 2 är i alla fall ett konstnärligt verk och visas på Kulturgryning 71.

4. Miljö

Taggarkiv Bildglädje till Kulturgryning 81

Miljön är våra omgivningar. Både natur och kultur är miljö. Bidrar bilden “Poeten Salvador 10- till en bättre miljö? Taggarkiv Bildglädje pekar på Kulturgryning 81.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna