Miljö som natur och kultur – Kulturgryning 81

Banner för rubrik

Miljöproblemen – en lösning

Symbol för miljö

Vår miljö är utsatt, men det finns sätt att rädda den

Innehåll:

Banner för Skalla-Grim skriver

Skalla-Grim skriver

• Problemlösning •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 10″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Banner för Salvador diktar

Salvador diktar

• Grön kärlek •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver


Rubrikmarkör

• Problemlösning •

Människans gräns består av tre skikt. Det mellersta av dem definierar ett jag, människans enhet. På jagets insida finns ett själv, och på utsidan definieras en person.. Omgivningen människan befinner sig i kallas miljö.

Miljön skiftar med människa. En del är knutna till det lokala. Andra är världsmedborgare och vissa är kosmiska till sin läggning.

Hur ska man då lösa de problem som otvivelaktigt finns i miljön?

Problemen med vår miljö

Ofta sätts likhetstecken mellan miljö och natur, men samhället kan delas in i både natur och kultur, så miljöproblemen innefattar också besvären med kulturen.

Bara människan har kultur. Kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom framstegen bör styras av just mänsklighet är kulturen plogbill i utvecklingen. Den som diskuterar vår miljö måste komma ihåg kulturen.

Kulturen

Kultur är förädlad natur. En flod som flyter fritt är natur. Om någon bygger en damm i den skapas kultur. Med natur kan man förstå det som man utgår ifrån och kultur innebär både odling och uppfödning.

Varje kulturprodukt innebär kontakt mellan en publik och skaparen av verket. Problemen kommer av att kontakten är störd.

Kontaktstörningarna

Det finns två huvudkrafter, kärlek och aggressivitet. Kärlek har som mål att tända kontakt. Dess motsats, aggressiviteten försöker släcka kontakt genom kamp, strid och krig.

Västerlandets kontaktproblem beror på att det låter aggressiviteten komma främst. När man strider störs kontaktklimatet och människor står ut som isolerade fragment. Där ingen kontakt finns kan man inte heller lösa några problem.

Så uppstår problemen med vår miljö

Att omgivningarna inte fungerar beror i grunden på att samhällets kontaktklimat är stört. Störningarna uppstår därför att aggresiviteten styr Västerlandets kommunikation.

Att lösa miljöproblemen kräver att aggressiviten byts ut mot sin motsats, kärlek, och att kärleken får genomsyra samhället.
Uppåtpil
Bengt Tomas målar


Rubrikmarkör

• Akvarell “Poeten Salvador 10” •

Akvarell Poeten Salvador 10


En ny bild. För en ny kultur?
Uppåtpil
Salvador diktar

– Poesi från Alvesta

Rubrikmarkör

• Grön kärlek •

Så grön
så skön
den är,
miljön
men lär
ju hotas.
När läget är som sämst
kan den botas
om du sätter kärlek främst


Dikten uppläst
Uppåtpil


Poeten Salvador blickar mot en ny kultur

Några rader om mig