Taggarkiv Debatt

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Debatt visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Kollega

Taggarkiv debatt till Kulturgryning 27

En samhällskritisk artikel i novellform om kontroll. Kontroll är ett av huvudämnena i praktisk psykologi. Ha eller mista? Texten finns på Kulturgryning 27.

2. Radiotjänst

Taggarkiv debatt till Kulturgryning 28

De flesta i Sverige har TV. Den som inte har det jagas av Radiotjänst. Organisationen signalerar kontroll och makt. Taggarkiv debatt pekar på Kulturgryning 28.

3. Kvällspress

Taggarkiv debatt till Kulturgryning 34

Pressen är av tradition viktig. Nu skrivs det ofta på internet, men kvällspressen lever kvar. Om än stukad. Några ord om den undermåliga kvällspressen på Kulturgryning 34.

4. Glädje

Taggarkiv Debatt till Kulturgryning 50

Känslor motiverar och skapar en rörelse. Inlägget diskuterar vilka känslor som bör driva kulturutövaren. Att glädje är svaret slås fast på Kulturgryning 50.

5. Buddha

Taggarkiv Debatt till Kulturgryning 61

Buddha lär ut en väg till lycka, men vägen är svårtolkad. Allmänt anses det att ha ett jag leder till lidande. Begreppet diskuteras på Kulturgryning 61.

6. Arbete

Taggarkiv Debatt till Kulturgryning 71

Arbete är centralt i dagens samhälle. Det spelar ingen roll om man har avlönat jobb eller inte, ämnet står mitt i strälkastarljuset. Taggarkiv Debatt pekar på de filosofiska aspekterna nedtecknade på Kulturgryning 71.

7. Miljö

Taggarkiv Debatt till Kulturgryning 81

Intresset för miljön går i vågor. Att den har problem är svårt att förneka. Hur problemen kan minskas och lösas diskuteras på Kulturgryning 81.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna