Taggarkiv Diktande

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Diktande visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Poetik

Taggarkiv diktande till Kulturgryning 40

Att skriva en dikt kan underlättas om man vet hur den ska skrivas. Några ord om poetik i en skriven och uppläst dikt på Kulturgryning 40.

2. Glädje

Taggarkiv Diktande till Kulturgryning 50

En dikt som bygger på glädjen att rimma. Verket med Poeten Salvadors egen röst och egna skrivna ord pekas ut av Taggarkiv Diktande på Kulturgryning 50.

3. Kulturens verkan

Taggarkiv Diktande till Kulturgryning 60

Dikter är kultur, men verser kan också handla om kulturen. Som den inlästa rimmade bruksversen på Kulturgryning 60.

4. Skandha

Taggarkiv Diktande till Kulturgryning 62

Poeten skriver dikter, men är alla en bild av honom själv. Jaget, och alltså också diktarjaget, kan beskrivas med begreppet skandha. Ordet behandlas i en rimmad och uppläst dikt på Kulturgryning 62.

5. Arbete

Taggarkiv Diktande till Kulturgryning 62

Om diktskrivande är terapi eller ett arbete kan diskuteras. En både skriven och uppläst dikt finns i alla fall på Kulturgryning 71.

6. Miljö

Taggarkiv Diktande till Kulturgryning 81

Om miljö kan man debattera med ord i både artikelform och dikt. “Grön kärlek” är både rimmad och uppläst på Kulturgryning 81.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna