Taggarkiv Miniessä

Banner för rubrik

Hitta inlägget

Taggarkiv Miniessä visar vilka inlägg som taggen pekar ut
Skalla-Grim skriver

Inläggen

* Välj och klicka

1. Språket

Taggarkiv miniessä till Kulturgryning 37

Vad är språket och vad används det till? Kulturen bygger i alla fall på språket. Tankar presenteras på Kulturgryning 37.

2. Meta-jaget

Taggarkiv miniessä till Kulturgryning 42

Ordet meta-jag är inte så vanligt, men det är ett träffande uttryck. En utredning om betydelsen på Kulturgryning 42.

3. Framtiden

Taggarkiv Miniessä till Kulturgryning 53

Några tankar om det som varit och det som ska komma. En diskussion om vad som varit politikens grund förr och vad som borde vara det i framtiden. Taggarkiv Miniesssä pekar ut artikel på Kulturgryning 53.

4. Skapande

Taggarkiv Miniessä till Kulturgryning 63

Skapande kan läras som allting annat. Då är skolan viktig, och lärarna bör ha stöd av aktiva konstnärer. Kultur och skolan diskuteras på Kulturgryning 63.

5. Den nya kulturen

Taggarkiv Miniessä till Kulturgryning 73

Kultur och samhälle hör intimt samman. Konsten och dess släktingar går ofta först i bräschen på det nya. Aspekter av den nya kulturen diskuteras på Kulturgryning 73.

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna