Asocial – Kulturgryning 11

Poesin – Den asociales dröm?


 

Skalla-Grim skriver

—Kontaktstörd poesi—

Bengt Tomas målar

—Akvarell “Vecka 1”—

Salvador diktar

—Blottare—


Skalla-Grim skriver sig utan att bli asocial

Kontaktstörd poesi

Datatekniken är en välsignelse. Men. Den kan också vara en förbannelse, ibland lockas den som handlar genom datorerna att bli asocial.

Sajten poeter.se

Poeter.se är en lättillgänglig sida på nätet. Här kan den som vill publicera sina hopknåpade dikter. Enkelheten ger frihet och möjligheter, men den har också en baksida. Poeterna som skriver lockas alltför ofta av grupptrycket att kasta bort anständigt socialt beteende.

Vad är asocial?

En kontaktmässigt fullgången människa vet när hen kan öppna sig och berätta om sina innersta känslor och problem. Det sker för de närmaste vännerna, interlokutören bevarar också sin egen kärna orörd i sig.
     Nutida poeter ställs under ett osynligt tryck att blotta sig helt. Också för totalt obekanta. Poeten är utan både yttre och inre censur och står fullständigt naken med sina problem och till och med sina perversioner.
    Det oreflekterade blottandet är asocialt. Det asociala är ett psykiskt problem.

Ovanor på poeter.se

På poesisajten publiceras dikter i en ohejdbar ström. Den som granskar det skrivna närmare upptäcker förfärande ofta, att skribenten lockats att offentliggöra sitt innersta, en oskicklig kontaktsituation har etablerats.

Ändamålet med poeter.se

Ibland får man intrycket att poeter.se finns för att skribenter ska få tillfälle att tömma sina soptunnor på offentlig plats (jag skriver om dikternas innehåll, inte deras poetiska kvalitet). Man offentliggör sina problem, uppträder asocialt, att vara asocial är ett psykiskt bekymmer. Sajten inbjuder till terapi inför en offentlighet av amatörer.

Åtgärd

Psykiska problem som funktionsodulig kontakt, bör behandlas av kunniga om psyket. En sajt med dikter ska inte behöva fungera som amatörpsykologmottagning. Man måste se till att sjukvården klarar av att hjälpa alla dem som i desperation försöker självbehandla sig genom att publicera sin poesi.

Rötterna

Varifrån kommer poeternas indiskretion? Mycket tyder på att man söker gränslöshet. I verkligheten är starka och väkplacerade gränser ett tecken på vuxenhet. Och vuxenhet är ett mål för alla.
 
Att vara utanför samhällets normer


Bengt Tomas målar utan att bli asocial

 

 

Akvarell 'Vecka 1' 

Asocial akvarell?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar utan att bli asocial

Blottare

.
Poeten
blottat allt
i sajtens spalt,
fläkte upp sitt bröst,
varenda brist,
tills jaget brast.
När dikten blivit tydd
stod poeten utan skydd.
Den som visar alltför mycket
förlorar ofta hela stycket.

 

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador