Schizofreni – Kulturgryning 12

Schizofreni – Den nya vägen?

 

Skalla-Grim skriver

—Itu—

Bengt Tomas målar

—Akvarell “Vecka 2”—

Salvador diktar

—Kluven—Skalla-Grim skriver

Itu

Tecken visar att Sverige är kluvet, till och med med tendenser till schizofreni. Schizofreni botar man inte genom att ta bort klyvningen, utan genom att utveckla den, klyvningen i två görs till en klyvning i tre.

Idrotten klyver

Skolan är viktig, och kunskap och intelligens är honnörsord. Då är det märkligt att ishockey är så populärt. I ishockey jagar en hjord råskinn en gummibit för att slå på den med träpinnar. Intelligens står mot idrott och landet är kluvet.

Arbete klyver

Sverige är inpyrt med Martin Luthers tankar, alla ska arbeta i sitt anletes svett. Å andra sidan är spel och lotterier oerhört populära, det är fint att få en arbetsfri inkomst. Samtidigt betraktas människor som har lyckats genom eget hårt arbete med misstänksamhet. Kravet på att arbeta och längtan efter att inte behöva arbeta klyver.

Schizofreni.

Schizofreni innebär att en klyvning blivit så djup att medvetandet spruckit i två separata delar.
  Schizofreni ses som en sjukdom, men den har också positiva egenskaper, att ha flera medvetanden är en tillgång.

Utveckling

Medvetandet utvecklas med tiden.
  Storhetstiden för den grekiska filosofin var en period då medvetandet om medvetandet bröt fram.
  I den nuvarande tidsperioden innebär utvecklingen att personer får flera medvetanden, och man ser att schizofreni inte bara är en sjukdom, utan också något hälsosamt.

Frisk schizofreni

Att ha tillgång till flera medvetanden är en tillgång. Ohälsa är obalans, att bara ha två medvetanden innebär att balans är omöjlig, konstnärer vet att balans kräver ett udda antal objekt.
  För att bota schizofrenins sjuka sidor behöver man utveckla klyvningen i två delar till en klyvning i tre, och sedan balansera delarna.
  De schizofrena tendenserna i samhällskroppen måste tas om hand, så de inte utvecklas till sjukdom utan till något positivt.

Kulturen

Kultur är en bild av samhället, om samhället är kluvet så återspeglas det i kulturen. Konstnärer finner de dolda eller förmedvetna skikten i det gemensamma medvetandet och kommunicerar insikterna vidare. När får vi de första kulturskapelserna som genomsyras av frisk schizofreni?
 
Wikipedia om sjukdomen


Bengt Tomas målar

 

>Akvarell “Vecka 2”


 

Akvarell 'Vecka 2' för frisk schizofreni 

Akvarell för hälsa

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar
<

Kluven

.
Kluven bliven,
drivan
utav hetsen
ifrån läsekretsen.
Poeter!
Banans mitt,
målad i både svart och vitt,
den schizofrenes färg.
i poetens märg.

 

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador