Kontakt – Kulturgryning 16

Kontakt – kulturens grundInnehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Kontakt och kultur—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Vecka 6”—

Salvador diktar:

—Samspel—


 

Skalla-Grim skriver

l

Kontakt och kultur

Ordet jag är ett av de vanligaste, men vad betyder det egentligen?

Definition

Varje människa har gränser, det som finns innanför gränsen kallas jaget. Ett jag har till uppgift att balansera yttervärlden med det inre.

Relation

En människa är ett själv, ett jag, en person och en miljö. Zonerna har att göra med närheten i kontakt. Kultur är en social akt. Kontakt som inte fungerar leder till problem för kulturen.

Själv

Självet är människans innersta och finns inuti jaget. Självet är skapat på egen hand och utgår från kroppen. Det är den zon som individen har beslutsrätt över ensam.

Jaget

Varje människa har gränser. Jaget bildas av det som finns innanför gränserna. Jaget är en balansautomat som låter insida och utsida samverka harmoniskt.

Person

Personen är en relation och uppstår i förhandling med yttervärlden. Ett exempel på personlig egendom är det svenska personnumret, det ägs av individen och staten, och hanteras av båda tillsammans.

Miljö

Zonerna ligger som koncentriska cirklar runt kroppen. Jaget är enheten. Utanför jaget ligger personen och miljön. Miljön är den yttersta zonen.

Kontakt i zonerna

Jag, person och miljö är zonerna som omger en individ. Kontakt börjar med att samspelet inleds i mijön. Att fördjupa kontakten är att samspela i personerna för personlig samverkan och i jagen för en privat relation.

Kroppen

Människan bär sina zoner omkring kroppen. Kontakt med underlaget gör att zonerna sprids till det omgivande rummet.

Problem

Miljön är den ytterst zonen, här börjar kontakttagandet. Om det finns miljöproblem så finns det också kontaktproblem. Kontakt är det sociala livets centrum. Bekymmer med miljön speglas i sociala problem.

Kulturen

Kulturen bygger på samspel mellan publik och konstnär, kommunikation. Kulturutövande är en social akt, så problem med miljön leder till problem för kulturen.


Bengt Tomas målar

Akvarell “Vecka 6”
Kontrollerar målaren bilden eller bilden målaren?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Samspel

.
Du och jag,
ett lag
att lita på.
När spöket ropar bu
så hjälper du,
sitter du i drag
så skyddar jag.
Känslan är sakral,
att vara social
är roten till kulturen.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se