Kontroll – Kulturgryning 17

Kontroll – Skriva sina lagarInnehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Ha koll—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Vecka 7”—

Salvador diktar:

—Rollen kollen—


 

Skalla-Grim skriver

Ha koll

Kontroll är en förutsättning för lycka, men en för stark egen styrning kan också leda till stress, styrningsförsöken kan gå till överdrift.

Vad är kontroll?

Den handlar om att hantera sina egna lagar. På den djupaste nivån stiftas lagarna (parlamentet), på mellannivån tolkar man lagarna (domstolar), och på den översta nivån bevakar man lagarnas efterlevnad (polis).

Johan lär sig

Johans pappa frågade ständigt “har du koll”, och när Johan svarade ja fick hans pappans belönande hand på sin axel. Spåren gröptes ur i medvetandet, och redan i fjärde klass visste Johan att kontroll är en dygd.

Kontroll, men hur?

Att styra själv kräver en omgivning i ordning och att allt är prydligt uppställt på sina egna platser, detta för överblicken och medvetandets skull. Detaljer måste minnas, aktiviteter planeras.

Problemen uppstår

Johan var skicklig i skolan, men på högstadiet fick han problem, han kunde inte sova. Styrning utgår från kroppen, företeelser som inte passar in tränger man bort och låser med kroppsspänningar, en spänd kropp kan inte sova.

Lösning på väg

Lärarna såg Johans bekymmer och diskuterade honom. Han skickades handfast till skolans psykolog, som genast upptäckte hans sjukliga behov. Kontroll! Johan kunde inte ens blunda i ett rum tillsammans med någon, han var tvungen att bevaka allt.

Lösning

Roten till de flesta psykiska problem är ångest, stark och ihållande rädsla. Psykologen visste att Johan var rädd för något. När hon frågade vad Johan kände blev han svarslös, psykologen förstod att klienten var rädd för sina känslor.
   Hon lärde honom att känna, och behovet att ständigt styra försvann.

Plus och minus

Kontroll kan användas positivt, men den kan också utnyttjas till att bibehålla sina negativa sidor.


Bengt Tomas målar

Akvarell “Vecka 7”


Akvarell Vecka 7

Kan konstnären hålla reda på bildens alla detaljer?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Rollen kollen

.

Basen
spelar rollen
av den som har kollen.
Fasen
så svårt att lyckas.
Lättare kan det tyckas
låta sakerna bli
som de vill,
undvika pill
och känna sig fri.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador med lagom kontroll