Utveckling och kultur – Kulturgryning 23

Utveckling för och genom kulturInnehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Kultur och framsteg—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Inåt 13”—

Salvador diktar:

—Steg Ett—


 

Skalla-Grim skriver

Kultur och framsteg

Kultur är pionjären som går ut i ödemarken och banar nya stigar. De kan samhället sedan bygga ut till breda vägar, men då måste politiken med de gemensamma besluten först garantera kulturens funktion.

Livets mening

Människan styrs av drifter, hen drivs i olika riktningar. Där drifter finns upptår brister och överskott, tomrum och anhopningar. det leder till behov. Det allra mest grundläggande behovet är överlevnad. Där liv finns vill det utvecklas.
   Med mening menas tanke bakom. En naturlig tanke bakom livsresan är alltså utveckling.

Utveckling

Framsteg börjar med en ny kontakt, en förbindelse med en person eller symbol som redan befinner sig på den nya utvecklingsnivån. Arbetet består sedan i att vackla ut och bringa reda i denna kontakt

Samhällets utveckling

Kring 1970 styrdes vi av kollektiva behov, vänsterrörelsen var stark och hade stort inflytande över den politiska agendan. Några år senare steg företagarna fram med sina åsikter och individen stod i centrum. Men kollektivet är för stort, individen är för ensam. Robin Dunbar har visat att människan naturligt bildar nätverk om 150 personer. Samhället nya styrning bör utgå från dessa nätverk.

Politik

Politik är samhällets beslutsprocess och reglerar vad vi ska. Beslutet utgår från en vilja och övergår så småningom i ett måste. Eftersom kulturen är utvecklingens plogbill måste politikernas beslut inriktas på att kulturlivet fungerar.

Politikens innehåll

Att utgå från sina nätverk är människans naturliga situation, så politikerna måste se till att nätverksbyggandet är i balans. Att utgå från den mänskliga naturen i utvecklingen minskar de spänningar som uppstår i onaturliga skapelser som kollektivism och individualism. Avspänning och harmoni är allmänmänskliga behov och mål.

Kulturpolitik

En god allmän politik är automatiskt en god kulturpolitik. Samhället fungerar när de övergripande besluten stämmer med människans natur. Då stiger kulturen ansträngningslöst fram som front i gemenskapens utveckling.


Bengt Tomas målar

Akvarell “Inåt 13”


Akvarell Inåt 13

Ger bilden konstnären utveckling? Är den kultur?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Steg Ett

.

Bakom handling
tankar om ett mål,
förvandling.
Ett hål
blir fyllt och täcks.
Den starka handen räcks
som stag
var dag,
för som de visa sagt
är det kontakt
som utgör basen
i tillväxtfasen.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se

Poeten Salvador söker utveckling