Prostitution – Kulturgryning 33

Banner för rubrik

Prostitution – en tanke

Illustration till iProstitution - Kulturgryning 33


Innehåll:

Skalla-Grim skriver

Skalla-Grim skriver

• Sälja mig själv •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Plan 6” •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Försäljare? •

Gå till dikt

Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Sälja mig själv

Att vara kund hos en prostituerad är förbjudet i Sverige, verksamheten behandlas olika i olika delar av världen, med allt från totalt förbud till tillåtenhet.
   Att behandla en människa som ett ting, att kunna köpa henne som en vara är avskyvärt och bör naturligtvis förbjudas av lagen, men vilka är konsekvenserna av tanken?

Vad är prostitution?

Prostitution innbär att sälja sex. Eftersom skapande innebär att utnyttja sin omvandladee sexuella energi till kreativ verksamhet är varje konstnär som säljer sina verk prostituerad. Får konstnärer finnas?

Allmänt om arbete

Varje form av arbete innebär att sälja en del av sin skapande förmåga, egentligen sexuella energi. Då sexköp är förbjudet i Sverige innnebär det om man drar ut konsekvenserna, att det inte får finnas någon arbetsköpare. Idag är varje arbetstagare prostituerad.

Ordet prostitution

Begreppet har negativa associationer. Den som säljer sig utnyttjas som ett ting, en vara och kan behandlas som en slav, till och med misshandlas. Verksamheten påverkar den utssatta negativt.
   Men varje begrepp kan förklaras utifrån en skala. Det finns negativa aspekter men också positiva. Kan man verkligen se något positivt med sexköp? Är det lämpligt att sälja sig själv ibland?

Ett fungerande samhälle

För att arbetslivet ska fungera i dagens samhälle måste det finnas arbetstagare som är villiga att sälja sig själva, sin arbetskraft, den skapande förmågan eller omvandlade sexuella energin. Fungerar processen väl, så ses den arbetande som en skapande levande unik varelse med mänskliga behov, och kan leda till individens utveckling, men ordet prostitution är så besmittat att det kanske är olämpligt att använda, även om det är det mest korrekta.

Kulturutövaren

Konstnären är den som tydligast säljer sin skapande förmåga, sin omvandlade sexualitet. Detta kan ses som nödvändigt eller som oönskat. Vill man inte att kulturidkaren ska sälja sig, så måste det ekonomiska tänkandet ändras, så att konstutövaren garanteras en inkomst utan att ställa ut sig som en vara.
Gå upp till början

Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Plan 6”


Akvarell Plan 6

En bild, har konstnären sålt sig själv?

Till Galleri Bengt TomasTill bildarkiv


Gå upp till början

Salvador diktar

Rubrikmarkör Försäljare?

.

Välja
att sälja
de skapade jobben,
ja eller nej,
frågar jag mig,
men svaret får nobben.
Frågan ger trubbel,
bara
besvara
mitt grubbel,
mitt tänkande kring
är konstnärer ting?

Dikten uppläst

 

Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta

Besök Salvador på poeter.se
Gå upp till början

Poeten Salvador tänker på prostitution