Organisation – Kulturgryning 47

Banner för rubrik

Förtjänst att ordna?

Organisation underlättar arbete och ger kontroll

Symbol för organisation

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Tankar om ordning •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Poeten Salvador 2″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Lätta knoget •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Tankar om ordning


Gult prydnadsfält

Mina vänner Emanuel och Masumi bjöd mig att följa med på en utflykt till Linnés Råshult mellan Diö och Älmhult i Småland. Sällskapet var trevligt och den vällagade vegetariska maten på restaurangen på resmålet.
   Efteråt tänkte jag på Carl von Linné som föddes i komministerbostaden i Räshult. Han skapade en organiserad flora. Men vad menas med organisation?

Organisation

En organisation har plan på olika djup och höjd. Den baseras på ordning, struktur och mönster.Organisation gör en samling objekt av något slag gripbara och möjliga att överblicka, så att man uppnår både kontroll och effektivitet.

Ordning

Att upprätta och skapa en ordning är att klistra numrerade etiketter på det man vill ordna. På varje etikett står ett heltal. Om man kan ställa alla saker i en samling i en rad och tinget längst till vänster har siffran 1, tinget just till höger om det siffran 2 och numreringen fortsätter med högre siffror ju längre till höger de står så kan man säga att samlingen är ordnad Ordning är det allra mest grundläggande i en organisation.

Struktur

Om man ordnar olika ordningar, så uppstår en struktur. Den vanliga tegelväggen är ett exempel. Tegelstenarna representerar en ordning. Sedan innehåller varje sten räfflor. Det uppstår olika ordningar i ordningen, struktur.

Mönster

Om man strukurerar olika strukturer uppstår ett mönster. Människan är expert på att finna mönster (även om det inte finns något mönster). Ordning är den tankemässiga grunden för att organisera, men med tanke på människans läggning är kanske mönster den riktiga basen.

Fördelar

Människan behöver ha kontroll, kontroll verkar vara en nödvändig förutsättning för lycka.. Då krävs gripbarhet och överblick. Kontroll kräver att tillvaron har god organisation. En god ordning bidrar också till att underlätta arbete och göra det mer effektivt.Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Poeten Salvador 2”

Akvarell Poeten Salvador 2


Bild är en organisation av färg och formTill Galleri Bengt TomasTill bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Lätta knoget

Organisation,
min basstation
för handling,
förvandling
av det råa.
Struktur
i ämnenas natur.
Så gåpåa.
Under lätta
nätta
arbetsslitet
litet,
ordna dagen
kallas lagen.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador i sin organisation