Glädje i kulturen – Kulturgryning 50

Banner för rubrik

Skratt – kulturens skatt

Glädje är ett bättre motiv i kulturen än negativa känslor

Symbol för glädje

Innehåll:

Skalla-Grim      skriver

Skalla-Grim skriver

• Skaparglädje •

Gå till artikel

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Bengt Tomas målar

BengtTomas målar

• Akvarell “Motstånd 3″ •

Gå till bild

Gräns under till vänsterGräns under till höger

Salvador diktar

Salvador diktar

• Dra på munnen! •

Gå till dikt
Skalla-Grim skriver

Rubrikmarkör Skaparglädje


Gult prydnadsfält

En undersökning av ovanligt skickliga musiker visade att det för det mesta inte var den musikaliska skickligheten hos lärarna som la grunden till musikernas utveckling. I stället var det lärarnas förmåga att förmedla glädje i musikutövandet som var viktig. Att uppleva skrattlystnad i skapandet kan i förlängningen leda stor kreativitet hos eleven.

Glädje i skapandet

Konstnärer ses ofta som ångestridna personer, och som uttrycker sina kriser. Men negativa känslor möter motstånd. Positiva känslor smakar mer och frammanar en vilja till fortsättning. Glädje är en källa till arbetsförmåga. Eftersom möjligheten att skapa ett verkligt värde beror på att man skapar mänga verk, är produktiviteten viktig, och lyckliga känslor är avgörande för produktivitet.

Betraktaren

Ett medvetande kan beskrivas med dualiteten våg partikel. Medvetandet svänger och svängningsfrekvensen blir högre om tillståndet hos medvetandet är positivt. En lycklig människa vibrerar mer harmoniskt än en olycklig.
   Vibrationer sprider sig. Ett konstverk med positiv grundstämning tas emot och bejakas av betraktaren, ett konstverk med negativ grundton möter motstånd. Eftersom konst är kommunikation bidrar ett verk skapat med lyckokänslor bättre till att upprätta ett kulturellt samtal.

Känslor

Det man fokuserar på växer. Den som hela tiden koncentrerar sig på negativa känslor kommer att uppleva allt fler. Då är det bättre att konstnären känner glädje och låter de aspekterna växa både hos åskådaren och sig själv.

Upprop för glädje

Både konstverkets betraktare och skapare mår bra av glädje i skapelsen. Varför uttrycker så många konstnärer negativitet? Förmodligen försöker de arbeta känslor “ur sig”. Men priset för att uttrycka det negativa öppet är att det negativa får lättare att växa i stället för att avta och minska, och konstnären blir ännu olyckligare.
   Låt den oförfalskade glädjen genomströmma kulturen!Uppåtpil
Bengt Tomas målar

Rubrikmarkör Akvarell “Motstånd 3”

Akvarell Motstånd 3


Bild skapad i glädje?Till Galleri Bengt TomasTill mitt bildarkivUppåtpil
Salvador diktar

Rubrikmarkör Dra på munnen!

Glädjerika dagar
klagar
ingen på.

glädjen vinner
finner
lyckan lägen
upp på vägen
där allt är bra,
där man kan ta
sin rast och bo
i harmonisk ro.


Dikten uppläst


Till diktarkivTill haiku
Till Nils Ferlins Nya Skjorta


Besök Salvador på poeter.seUppåtpil


Poeten Salvador spanar mot glädje